بخشنامه های آبان ماه


ارسال طرح درس کلاسهای چند پایه ، آزمون عملکردی و ... ( ابتدایی ) شماره بخشنامه : 34/23391                 تاریخ بخشنامه : 03/08/91   فایل ضمیمه

 


ارسال لوح های قرآن اضافی پایه اول و سوم به گروههای آموزشی ( ابتدایی ) شماره بخشنامه : 34/23578                 تاریخ بخشنامه : 04/08/91

  فایل ضمیمه

 

 

تشکیل کارگاه طرح همتا ( ابتدایی ) شماره بخشنامه : 34/25059                 تاریخ بخشنامه : 14/08/91   فایل ضمیمه

 

 

جلسات کارگاهی دبیران تربیت بدنی ( ابتدایی ) شماره بخشنامه : 34/23644                 تاریخ بخشنامه : 04/08/91   فایل ضمیمه   نسخه قابل چاپ کارگاه فوق العاده پایه سوم و ششم ، اصلاحیه جدول زمانبندی ( ابتدایی ) شماره بخشنامه : 34/23580                 تاریخ بخشنامه : 04/08/91   فایل ضمیمه

 

کارگاه آموزشی طرح پروژه جابربن حیان ( ابتدایی ) شماره بخشنامه : 34/25113                 تاریخ بخشنامه : 14/08/91

  فایل ضمیمه

 

 

ارسال طرح های ابتکاری و خلاقانه مدیران و ... ( ابتدایی ) شماره بخشنامه : 34/25120                 تاریخ بخشنامه : 14/08/91   فایل ضمیمه

 

مجلات رشد مهر و آبان ( ابتدایی ) شماره بخشنامه : 34/26954                 تاریخ بخشنامه : 30/08/91   فایل ضمیمه

 


تشکیل کارگاههای آموزشی آذر ماه گروههای آموزشی ( ابتدایی ) شماره بخشنامه : 34/27052                 تاریخ بخشنامه : 30/08/91   فایل ضمیمه

 

شرکت دانش آموزان پایه ششم ابتدایی و دانش آموزان راهنمایی در جشنواره ... ( ابتدایی و راهنمایی ) شماره بخشنامه : 34/25356                 تاریخ بخشنامه : 16/08/91   فایل ضمیمه

 

تشکیل کارگاههای آموزشی طرح فناوری و وبلاگ نویسی ( ابتدایی ) شماره بخشنامه : 34/25109                 تاریخ بخشنامه : 14/08/91   فایل ضمیمه

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید