اولین جلسه کارگاهی پایه دوم

3- دادن فرم امتیاز برای همکاران که تدریس می کنند .

4- آوردن نمونه سوال ، نقد و بررسی ، پیک شادی ، طرح درس و  دست

ساخته برای موضوع درسی که همکار تدریس می کند

5- بررسی موضوعات درسی که معلمان در ماه مهر باید تدریس کنند .

/ 0 نظر / 9 بازدید