بخشنامه های دی ماه

مجلات رشد دی ماه و تسویه حساب(کلیه آموزشگاه های ابتدایی،راهنمایی،متوسطه)

شماره بخشنامه : 34/31340                 تاریخ بخشنامه : 11/10/91   فایل ضمیمه

رسال فرم نقد و بررسی کتب و آدرس وبلاگ گروه های آموزشی استان (کلیه مدارس ابتدایی شهر و مجتمع های روستایی)شماره بخشنامه : 34/31498                 تاریخ بخشنامه : 13/10/91   فایل ضمیمه هم اندیشی مدیران و معاونین آموزشی و پرورشی و آموزگاران در یک روز(کلیه مدارس شهر و روستا ) شماره بخشنامه : 34/31548                 تاریخ بخشنامه : 13/10/91   فایل ضمیمه

ارسال مطالب پیک نوروزی(کلیه مدارس ابتدایی شهر و مجتمع های روستایی)

شماره بخشنامه : 34/32249                 تاریخ بخشنامه : 20/10/91   فایل ضمیمه

ارسال نمونه سوال به اداره(کلیه مدارس ابتدایی شهر و روستا)

شماره بخشنامه : 34/32253                 تاریخ بخشنامه : 20/10/91   فایل ضمیمه

/ 1 نظر / 6 بازدید