زیارت قبول

سر کار خانم لدنی

Image result for ‫عکس مراسم حج‬‎ 

گرامی باد مقدمتان که آمیخته با غبار کعبه ،صفای مدینه ومعطر به عطر قبور ائمه بقیع است.
حجکم مقبول سعیکم مشکو

 

 از طرف مدیریت دبستان فرشتگان

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 128 بازدید