چیز هایی که نباید فراموش کرد

چیز هایی که نباید فراموش کرد

چند چیز است که هرگز فراموش نمی کنم و سعی می کنم هر لحظه در جای جای زندگیم به کار ببندمشان:

 

اول اینکه گاهی نباید سخت گرفت و گاهی هم برعکس! باید سخت گیر بود!!

 

چیزهای سخت را نباید سخت گرفت؛ چون ذاتا سخت هستند! مثل زندگی! هرچه سخت بگیری، سخت تر می شود!

 

دوم اینکه گاهی باید اعمال و کردار درست آدمهای کم سن و سال تر از خودم را نیز سرمشق قرار دهم. پیروی از کردار بزرگان هم که جای خود دارد.

 

سوم اینکه هیچ چیز و هیچ کس را قضاوت نکنم؛ و اگر قرار به قضاوت اجباری باشد، آن را به تاخیر بیاندازم!

 

چهارم اینکه ظواهر، چیزی جدای از باطن مردم است. خودم را با ظاهر مردم نسنجم.

 

پنجم اینکه همیشه خود را خوشبخت تر از دیگران بدانم، حتی اگر در شرایط بدی قرار گرفته باشم.

 

ششم اینکه «عصبانیت»، چیزی جز مجازات خود در برابر اشتباه دیگران نیست! پس هرگز مستحق چنین تنبیهی نیستم!

 

هفتم اینکه خلاقیت چاشنی و تنوع در زندگیست... و رمز آن را در فراگیری مستمر انواع علوم و فنون می توان پیدا کرد.

 

هشتم اینکه در زندگی ام با مهربانی کردن می توانم حتی نظر بدبین ترین افراد که تشنه به خونم اند را تغییر دهم.

 

نهم اینکه موفقیت تنها در یک مسیر قرار نگرفته است.

 

دهم اینکه من با همه تفاوت دارم... چنانچه هر فردی در جامعه با دیگری تفاوت دارد!

 

یازدهم اینکه از هیچ کسی متوقّع نباشم و بی هیچ چشم داشتی برای دیگران کاری انجام دادم.

 

دوازدهم اینکه خدا را هر لحظه شاهد اعمالم بدانم.

 

سیزدهم اینکه دروغ ریشه ی خانه را می خشکاند.

 

چهاردهم اینکه عشق ناگهانی و در یک لحظه ممکن است به وجود بیاید، و به همان سرعت نیز از بین برود! پس هر لحظه در تداوم آن بکوشم.

 

پانزدهم اینکه قدر نعمتهایی که در اختیارم قرارم گرفته را بدانم و شکر به جای آورم.

 

شانزدهم اینکه همیشه عیب خود را پیش از عیب دیگران ببینم.

 

هفدهم اینکه یه سلامتی و بهداشت فردیم اهمیت دهم.

 

هجدهم اینکه فقر همیشه به معنای نداشتن نیست! گاهی یعنی بلد نباشیم با داشته هایمان چه کنیم!

 

نوزدهم اینکه ایمان داشته باشم.

 

و در آخر:

 

«هرگز دلی را نشکنم»

 

 

 

/ 0 نظر / 30 بازدید