محاسن زنگ تفریح

1- فرصتی برای استراحت و رفع خستگی کودکان است

2- مهمترین وسیله اجتماعی شدن کودکان به شمار میرود

3- زنگ تفریح فرصتی است برای ایجاد و انجام بازیهای مختلف

4- بازی در دوره ابتدایی بیشتر تسهیل کننده برقراری رابطه اجتماعی است

5- دانش آموزان در زنگ تفریح بیشتر به بازی جمعی و پر هیجان یعنی بازی های که محیط مدرسه را زنده و شاداب نگه میدارد علاقه از خود نشان میدهد

6-  دوستی هایی که در زنگ تفریح پایه گذاری میشود ، در طول زندگی برای فرد ارزشمند خواهد بود

7- دانش اموزان در زنگ تفریح کاملا" آزاد هستند تا بتوانند به بازیهای مورد علاقه خود بپردازند

8- زنگ تفریح برای دانش اموزان جو و محیطی دوستانه برای بحث و تبادل نظر در مورد مسائل درسی و اجتماعی ایجاد میکند

مدیریت زنگ تفریح

1-حضور مستمر معاون در محوطه آموزشگاه و نظارت مستقیم او بر دانش آموزان

2- آزاد گذاشتن دانش اموزان در انتخاب بازی و فعالیت

3- پخش سرودهای شاد و موسیقی های روح بخش در زنگ های تفریح

4- حضور در جمع دانش آموزان و جویا شدن از حال آنها در زنگ تفریح روز بعد از غیبت

5- درخواست از دانش اموزان کلاسهای بالاتر برای مواظبت از دوستان کوچک خود

6- انتخاب تعدادی از دانش اموزان از گروه های گوناگون و تفویض اختیار کارهای مربوط به زنگ تفریح به آنان

7- ایجاد تمهیدات انجام بازی های سالم هوشی و علمی مانند شطرنج و فوتبال دستی

8- اختصاص دادن بخشی از حیاط مدرسه به هر کلاس برای ایجاد فضای سبز و اختصاص بخشی برای بازی ها و ورزشهای فردی و گروهی

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید