بخشنامه ها ی دی ماه 90

 

همایش جغرافیا ( ابتدایی ) شماره بخشنامه : 34/31914                 تاریخ بخشنامه : 05/10/90   فایل ضمیمه تسویه حساب مجلات رشد سالانه ( ابتدایی / راهنمایی / متوسطه ) شماره بخشنامه : 34/31556                 تاریخ بخشنامه : 04/10/90   فایل ضمیمه ارسال آدرس وبلاگ شرکت کنندگان در کلاسهای وبلاگ نویسی ( ابتدایی ) شماره بخشنامه : 34/31930                 تاریخ بخشنامه : 05/10/90   فایل ضمیمه

 

ارسال بروشور ( ابتدایی ) شماره بخشنامه : 34/32713                 تاریخ بخشنامه : 12/10/90   فایل ضمیمه

 

مجلات رشددی ماه وتسویه حساب (عمومی )شماره بخشنامه : 34/32665                 تاریخ بخشنامه : 12/10/90   فایل ضمیمه

 

عدم برگزاری آزمون صلاحیت حرفه ای مدیران ( ابتدایی ) شماره بخشنامه : 34/33683                 تاریخ بخشنامه : 21/10/90   فایل ضمیمه

 

دریافت سی دی و لوح ریاضی پایه اول ( ابتدایی ) شماره بخشنامه : 34/33633                 تاریخ بخشنامه : 22/10/90   فایل ضمیمه

/ 0 نظر / 15 بازدید