بخشنامه های مهر 90


جلسات گروههای آموزشی پایه دوم و سوم و معاونین پرورشی ( ابتدایی ) شماره بخشنامه : 34/19425                 تاریخ بخشنامه : 05/07/90   فایل ضمیمه

 

درخواست کارتها و لوح های نگاره و نشانه ( ابتدایی ) شماره بخشنامه : 34/19374                 تاریخ بخشنامه : 05/07/90   فایل ضمیمه

 

ارسال تراکت آموزشی ( ابتدایی ) شماره بخشنامه : 34/20805                 تاریخ بخشنامه : 10/07/90   فایل ضمیمه

 

جدول زمانبندی پنج پایه و برنامه سالانه ( ابتدایی ) شماره بخشنامه : 34/23616                 تاریخ بخشنامه : 24/07/90   فایل ضمیمه

 

جلسه گروههای آموزشی پنج پایه و دبیران تربیت بدنی ابتدایی ( ابتدایی ) شماره بخشنامه : 34/23493                 تاریخ بخشنامه : 23/07/90   فایل ضمیمه

 

تکثیر 17 سی دی پایه اول ( ابتدایی ) شماره بخشنامه : 34/23614                 تاریخ بخشنامه : 23/07/90

  فایل ضمیمه

 

 


توزیع مجلات رشد و لوح ریاضی پایه اول ( ابتدایی / راهنمایی / متوسطه ) شماره بخشنامه : 34/24685                 تاریخ بخشنامه : 27/07/90   فایل ضمیمه

/ 0 نظر / 5 بازدید