دیدار با مدیریت آموزش و پرورش

درخواست ارائه گواهی ضمن خدمت جهت همکارانی که در کلاسهای کارگاهی شرکت  می کنند

تخصیص یک ساختمان جهت تشکیل کلاس های کارگاهی ، به گروه های آموزشی

تخصیص مبلغی جهت تهیه و خرید جا یزه جهت دانش آموزانی که در بازدید ها به سوالات خلاقانه پاسخگو هستند.

درخواست بازدید و سرکشی به آموزشگاه های ابتدایی

توجه هر چه بیشتر قانونی در رابطه با همکارانی که عملکرد آموزشی آنان بسیار ضعیف می باشد.

   در ادامه جلسه مدیریت محترم با توجه به یادداشت هایی که از سخنان همکاران داشتند به آنان پاسخ دادند از جمله :

 در بیان اهمیت کار گروه های آموزشی  فرمودند : گروه های آموزشی بازوی توانمند ، آموزش و پرورش هستند و اختصاص ساختمان دبستان آزادگان سابق ( خیابان حافظه جنوبی ) جهت گروههای آموزش ابتدایی و کمک مالی   در جهت خرید جایزه قول مساعدت مالی داده شد

در رابطه با اهمیت کار آموزش ابتدایی بیان نمودند که از اول سال تحصیلی جاری ، چندین مراسم را در مدارس ( هفت تیر ، شاهد دختر ، الله اکبر و.... ) برگزار نمودند که نشانه اهمیت به کار آموزش ابتدایی می باشد.

در رابطه با برخورد قانونی با همکاران با عملکرد ضعیف ، دستور داده شد در صورت عملی نشدن ، مستقیماً به ایشان گزارش داده شود.

در انتها ی جلسه با پذیرایی از همکاران  و ذکر صلوات جلسه به پایان رسید.

/ 0 نظر / 4 بازدید