بخشنامه های اسفند ماه 90

اصلاحیه دعوت جهت بازدید از نمایشگاه پروژه علمی طرح جابربن
حیان ( ابتدایی )
شماره بخشنامه : 34/37618                 تاریخ بخشنامه : 02/12/90   فایل ضمیمه لغو جلسات گروههای آموزشی در اسفند ماه ( ابتدایی )
شماره بخشنامه : 34/37319                 تاریخ بخشنامه : 01/12/90

  فایل ضمیمه

ارسال بروشور ارزشیابی توصیفی ، برنامه های ورزشی و اختلالات
یادگیری و .... ( ابتدایی )
شماره بخشنامه : 34/37756                 تاریخ بخشنامه : 04/12/90   فایل
ضمیمه

 

/ 0 نظر / 6 بازدید