گزارش جلسه هم اندیشی مدیران ومعاونین ومعلمان

-1دبستان حافظ که مدیران در این کارگاه پیرامون مسائلومشکلات خود در ارتباط با برخورد با اولیا ودانش اموزان گفتگو نمودند . ودر این راستا جناب آقای پاک منش طی پاورپوینتی نکات اخلاقی وضروری که در برخورد با دیگران لازم است رعایت گردد ارائه نمودند.

معاونین آموزشی وپرورشی نیز دراین مکان طی کار گاهی که برگزار گردید پیرامون برطرف نمودن مشکلات خود به بحث وگفتگو پرداختند.همچنین نکات بسیار مهمی را که جهت مشاوره دانش اموزان لازم است عنوان نمودند.

2- کلیه آموزگاران شش پایه شهر وروستا در این روز در سه مکان دبستان الله اکبر- شهید نیازی ودبستان پروین اعتصامی  در این کار گاه یک روزه  به بحث وگفتگو پیرامون برطرف نمودن مشکلات آموزشی خود پرداختند . در این کارگاه به سوالات همکاران در ارتباط با جشنواره درس پژوهی و نمایشگاه پروژه جابر بن حیان پاسخ داده شد.

/ 0 نظر / 9 بازدید