اختلال نوشتن

اختلال نوشتن ( دستخط ) + کتاب ورق زن

^ تعریف اختلال یادگیری

به کودکانی که دارای هوش طبیعی یا بالاتر از آن هستند را ،ولی در مهارت های پایه ، درک و فهم ، گوش کردن ، حساب کردن و خواندن و نوشتن و ریاضیات مشکل دارند و در نهایت در یک یا دو درس  ( ریاضی ـ خواندن ـ دیکته اشکال دارند و تفاوت آشکاری بین هوش و عملکرد تحصیلی آن ها وجود دارد.

اختلال یادگیری را دولت فدرال امریکا در سال 1977 چنین تعریف کرد : اختلال یادگیری ویژه به معنای آن است که در یک یا چند فرایند روانی و فکری اساسی فرد اختلالی رخ می دهد ، به طوری که بر فهم و استفاده از زبان شفاهی و کتبی تاثیر بگذارد و در توانایی گوش دادن ، فکرکردن ، صحبت کردن ، خواندن ، نوشتن ، هجی کردن و یا محاسبات ریاضی اختلال رخ دهد و این اختلال معلول شرایط نقص بینایی ، شنوایی و نقایص حرکتی و ذهنی و عاطفی نیست (گاتز ، گلدشتاین ،پرس 2002 ).

^ درصد شیوع

در ایران گاهی تا 12 درصد و بیشتر اعمال شده است . ولی طبق DSMIV ، حدود 5 درصد کودکان مدرسه رو ، چهار پنجم خواندن ، یک پنجم ریاضیات ، 4 درصد اختلال بیان نوشتاری ( دیکته ـ انشا ـ دستخط ) گاهی 2 تا اختلال با هم است.

اختلال نوشتن در پسرها بیشتر است ، 3 برابر دخترها ، اختلال خواندن هم . ولی به نظر می رسد اختلال ریاضیات در دخترها بیشتر باشد ، البته به نظر می رسد ( آماری در دست نیست ) .

کودکان LD در مهارت های پردازش ، آواشناختی  وبازشناختی و بازشناسی و مفهوم کلمه مشکل دارند و نمی توانند واج ها ( بخش ها ) را به کار ببرند و یا بشناسند.

موفقیت در تحصیل عذاب آور است و منجر به دلسردی و عزت نفس پایین ، سرخوردگی و روابطضعیف با همسالان و اختلال افسردگی می شود و با اختلالات ADHD و اختلال ارتباط و اختلال سلوک و اختلال افسردگی همراه است ، در نوجوانی ترک تحصیل می کنند و بزرگسالان مشکلات اشتغال و سازگاری اجتماعی دارند ( کاپلان و سادوک ترجمه فرزین رضاعی . 1388) .

^ علل

استعداد ‍ژنتیکی ،ضایعه پریناتال ، اختلال عصبی و اختلالات طبی (خلاصه روان پزشکی،ترجمه فرزین رضاعی). تدریس ضعیف ( محیطی و قابل توجه می باشد گاهی معلمان درس بالایی را ارجاع می دهند کلاسی که از 30 نفر 10 نفر را به مرکز LD ارجاع می دهد جای بحث است و تدریس ضعیف و روش نامناسب زمینه ساز است.برخلاف گستره ی عظیم اطلاعاتی که درباره ی زبان  شفاهی واختلالات خواندن دردست است معلومات درباره ی علت شناسی اختلالات زبان نوشتاری بسیار اندک است.باوجود این می توان به طیف وسیعی ازعلت های زیستی،ژنتیکی وروانی- اجتماعی و محیطی نسبت داد . کرک ، 1991 ) انواع نارسایی های آواشناختی زبان بازیابی لغات را در اختلال زبان نوشتاری موثر دانست.همان طورکه بی مهارتی های دیداری-فضایی درایجاداختلال نوشتاری  مؤثراست(به نقل از اکرم وثوقی،1385 )

^ تعریف نوشتن :

نوشتن یک روش بسیار پیچیده ی ابراز عقیده است. هماهنگی مجموعه ای از توانایی های دیداری ، نوشتاری ،زبان شناختی و ادراکی را در بر می گیرد و آموختنی است و یک فعالیت تفکر و یادگیری است. یکی از عینی ترین مهارت های ارتباطی قابل مشاهده است(راغب،حجت اله 1384) .نوشتن باچندمهارت بسیارمشخص ازجمله توانایی نگهداری موضوع درذهن،تنظیم موضوع،به صورت کلمه،ترسیم گرافیکی شکل هرحرف وکلمه،به کار گیری صحیح ابزارنوشتن وداشتن حافظه ی دیداری-حرکتی کافی ارتباط دارد . (والاس ومک لافلین،به نقل ازپوشنه وصمدی،1382).

نوشتن یک عمل عمدی است که کودک بایدبه کسب آن نایل آید . این اکتساب مستلزم تحول ظرفیت های حرکتی پایه به حدکافی است.توانایی نگهداری ابزارنوشتن به گونه ای که درعین حال محکم،منعطف وهدایت کردن آن درمسیرهای کاملأمعین وفراهم کردن تکیه گاه لازم برای دست وبازومستلزم هماهنگی های حرکتی پیچیده وتوحیدبخشیدن آن درفضا(روی کاغذ)است.تحقیقات نشان داده اندکه تحول خط به تحول هوش وابسته است.(پرون ومینیار1965،به نقل ازاکرم وثوقی،1385).نوشتن یک عمل اجتماعی است ومانندخواندن توسط مدرسه به کودک پیشنهادشده است(دادستان،1376) .

مشکلات نوشتن دربین کودکان باصدمه مغزی وکودکان بانارسایی های ویژه یادگیری اکثرأدیده می شود . وجودمشکلات پایدار و بنیادین درسنین پایین پیش بینی کننده ی مشکلات آینده است.(اکرم وثوقی،1385).

^ عوامل دخیل در نوشتن

رشد ذهنی کافی ــ انگیزه کافی و علاقه ، هماهنگی دست و چشم ، افتراق بصری ، جهت گیری دیداری فضایی ، حافظه دیداری ، تشخیص برتری جانبی ، تصویر ذهنی بدن ، نحوه گرفتن مداد ، قرارگرفتن کاغذو نشستن کودک (تبریزی،مصطفی.اختلال دیکته.انتشارات فراروان).

بر طبق 142- 94  P.L.یکی از انواع ناتواناییهای یادگیری، بیان­نوشتاری است. از سال 1975 این عنوان مطرح گردید. واژه­ی بیان­نوشتاری، هجی کردن و همه ی اشکال دیگر ارتباط کتبی را در بر­گرفت.

بیان­نوشتاری به ارتباط اندیشه ها با یکدیگر از طریق علائم نگاره­ای اشاره دارد. این مسئله مستلزم داشتن فکری برای ارتباط، داشتن زبانی برای بیان افکار، ترجمه­ی زبان شفاهی به علائم نوشتاری و توانایی نوشتن این علائم به صورتی که دیگران افکار مورد نظر را بفهمند. علاوه بر دستخط و هجی کردن به عنوان پیش­نیاز برای بیان­نوشتاری، پیش­نیاز مهتر رشد زبان می­باشد.

آلی و دیشلر (1979) اظهار داشتند که بسیار احتمال دارد که بزرگسالان مبتلا به ناتوانی یادگیری در سنین اولیه کودکی، در زمینه­ی شنیدن، صحبت کردن و نوشتن مشکلاتی داشته اند.

فلپزو تراساکی (1982) اظهار داشتند که علاوه بر تحول زبان « عمل نوشتن نیازمند تواناییهای بصری مختلفی است که به آرای با مهارت­های مناسب هماهنگ شده و یکپارچه می­شوند » (ترجمه ی سیمین رونقی و همکاران،1377)

^ مهارت های مرتبط با نوشتن

دستخط ،هجی کردن ( دیکته ) ، انشا (تفکر با صدای بلند)

دست خط نیازمند ادراک دقیق الگوهای نمادین گرافیکی است.(لرنر،1993).مهم نیست که یک نوشته تاچه اندازه غنی باشد،امّااگربه قدری ناخواناباشدکه نتوان آن راخواندبی فایده است.کاستی های نوشتن بانام مشکلات دیداری-حرکتی (جانسون ومایکل باست 1967) و نارسانویسی(جوردن،1977)خوانده شده است . افزون برمهارت های حرکتی ضعیف مشکلات بادست می تواندازاختلال جهت یابی یاحتی مشکلات انگیزشی باشد.برخی ازکودکان مبتلابه کاستی های نوشتن قادرنیستندمداد را به درستی بادست بگیرند،درحالی که برخی دیگردرنوشتن حروف بخصوص دشواری دارند . (والاس ومک لافلین،به نقل ازحجت اله راغب1384).

^ دیس گرافی (اختلال دستخط ) :

این اصطلاح برای کودکانی که علی رغم هوش طبیعی ، بسیار بد می نویسند به کار می رود. هر گونه آینه نویسی یا وارونه نویسی یا بسیار بدخط می نویسند ، برخی محققان عقیده دارند که بد نویسی بین کودکان به دلیل عدم هماهنگی حرکتی آنان است . نوشتن باید برای دیگران قابل خواندن باشد ( نادری ، سیف 1382 ) .

 ^ عوامل مهم نارسا نویسی :

1. عدم مهارت های پایه ای مانند چرخاندن ، فشاردادن ، گرفتن و امثال آن.

2. عدم رشد مهارت ها و هماهنگی حرکتی و حرکت های ظریف که برای نوشتن ضروری هستند.

3. عدم حرکت مناسب انگشتان

4.  عدم هماهنگی چشم و دست.

5. عدم توانایی کنترل بازو و دست و عضلات انگشتان.

6. عدم یادگیری مفاهیم پایه مانند بالا ، پایین ، زیر و رو.

7. وضعیت قرارگرفتن نامناسب به هنگام نوشتن.

8.فاصله ی نامناسب سر کودک با کاغذ به هنگام نوشتن.

9. استفاده از میز و صندلی و مداد نامناسب.

10. دست گرفتن مداد

11.دشواری در حفظ تجارب و تاثیرات دیداری.

12. بی قراربی و پر تحرکی.

13.نداشتن انگیزه ی کافی برای خوب نوشتن.

14.تاخیر در تکلم.

15. فقر یا نارسایی آموزشی.

16.اشکال در تبدیل و انتقال ادراک حسی ـ دیداری به حرکت.

17.خطا در ادراک دیداری واژه ها.

18.عدم هماهنگی کلی بدن ( تبریزی ، مصطفی 1384 ).

^ دستخط :

دست­خط بی­نهایت بد و مغشوش را گاهی نارسانویسی می­نامند، این عارضه ممکن است منعکس­کننده­ی اشکالات زیر بنایی دیگری باشد. (دوئل 1995) دست­خط بد ممکن است بازتابی از مشکلات حرکتی ظریف باشد. یعنی کودک قادر نباشد جنبش­های حرکتی لازم برای نوشتن یا رونویسی کردن را از روی حروف یا شکل­های نوشتاری را به نحوی مؤثر انجام دهد. دانش­آموز ممکن است قادر نباشد درون­داد اطلاعات دیداری را به برون­داد جنبش های حسی ظریف حرکتی تبدیل کند، یا ممکن است در فعالیت­هایی که مستلزم داوری­های حرکتی و فضایی است مشکل داشته باشد. مشکلات نارسانویسی در برخی از دانش­آموزان وقتی نمایان می شود که نمی­توانند تکلیف دیداری فاصله­ی دوریعنی حرف یا واژه­ای را از روی تخته­سیاه، به تکلیف دیداری فاصله­ی نزدیک، یعنی نوشتن آن روی کاغذ تبدیل کند. بعضی ممکن است ضعف در مهارت­های حرکتی، نقص ادراک دیداری باشد. آموزش ضعیف نیز ممکن است منجر به بد­خطی شود (ژانت لرنر،ترجمه ی عصمت دانش ،1384).

^ مشکلات مربوط به روان نویسی :

یکی از مشکلات رایج بعضی از دانش­آموزان با ناتوانایی­های یادگیری روان­نویسی است. اکثر این دانش­آموزان به قدری کند و با زحمت می­نویسند که انگار حروف را نقاشی می­کنند (موتس، 1983). کندنویسی، احتمالاً تأثیراتی منفی بر عملکرد فرد در سایر مهارت­های بیان­نوشتاری خواهد گذاشت.دانش آموزانی که کند می­نویسند، اغلب مطلب را گم می­کنند، این امر به ویژه برای دانش­آموزانی که مشکلات حافظه نیز دارند موجب می­شود آنها به سختی به یاد می آورند که کجای مطلب بودند (هالاهان و کافمن ،ترجمه ی علیزاده 1390).

برخی اوقات دانش­آموزان در رونویسی مطلب از جایی دیگر، مشکل ندارند. رونویسی از روی تخته بر روی کاغذ، گاهی اوقات رونویسی از دور نامیده می شود. زمانی که رونویسی از یک سرمشق بر روی میز دانش­آموز انجام شود «رونویسی از نزدیک» نامیده می­شود. برخی دانش­آموزان در «رونویسی از دور» نسبت به «رونویسی از نزدیک» مشکلات بیشتری دارند و این امر لزوماً به دلیل مشکلات آنها در بینایی نیست (همان منبع).

^ کاستی های دستخط

مشکلات هماهنگی دیداری حرکتی

نارسانویسی ( دستخط بی نهایت بد و ناخوانا است

انگیزش

در الگوبرداری

محیط نامناسب و فقر آموزشی . آموزش بسیار و تمرین غلط و فقدان رسیدگی و نظارت

در کل عوامل درونی و بیرونی در دستخط مؤثر است.

اختلال نوشتن رشدی یکی از ناتوانائی های یادگیری در دانش آموزان است که این افراد علی رغم داشتن هوش طبیعی و عملکرد بینایی ، شنوایی ،رفتاری و روانی و هیجانی مناسب در مهارت های نوشتن مشکل دارند. نوشتن یک مهارت پیچیده است که عوامل متعددی در آن نقش دارند ، که یکی از این موارد عملکرد حسی ــ حرکتی دست می باشد ( ناصر حوایی،ماندانا رضایی،دکتر آزاد و شهلا رفیعی ــ ارتبط عملکرد حسی ــ حرکتی دست با مهارت دست نویسی در دانش آموزان ــ 1389 ).

^ خطاهای متداول دستخط :

کج نویسی بیش از حد

راست نویسی بیش از حد

کم رنگ نویسی بیش از حد

پرفشارنویسی بیش از حد

زاویه دار نویسی بیش از حد

فاصله گذاری

نامرتب نویسی

قرینه نویسی

وارونه نویسی

جابه جایی حوف

حذف و اضافه کردن حروف

سرهم نویسی و جدانویسی

^ اختلال کنترل حرکتی  :

کنترل حالت بدن ، سر ، بازوها ، دست ها و انگشتان و سرعت زیاد و گاهی بد خط و گاهی نامرتب است. درکتاب مک لافلین و والاس ، ترجمه منشی طوسی (1370 ) اظهار می دارد که شماری از کودکان مبتلا به اختلال یادگیری ویژه برای رشد ماهیچه های ظریف دست و انگشتان فاقد تجربه ی کارکردن ، چرخاندن ،گرفتن و در دست فشردن و یا فشار آوردن بر اجسام هستند ( سلیمی مسعود(1387)،اختلال در نوشتن ، فصلنامه شماره های 80و81 مرداد و شهریور 1387).

کودکان دچار هماهنگی برای کاربرد صحیح وسایل و ابزار یا نگارش عذاب می کشند. ناشی گری در مهارت های حرکتی ظریف و درشت منجر به عملکرد ضعیف در ورزش و پیشرفت تحصیلی می شود( کاپلان و سادوک.1388 خلاصه روان پزشکی.مترجم فرزین رضاعی ،ویرایش دهم .انتشارات ارجمند.تاریخ انتشار به زبان اصلی 1982 ).

^ اختلال ادراک بصری :

ادراک یک فرایند روان شناختی است ، که این فرایند ها در تشخیص ، تحلیل ، تعبیر و تفسیر و ادغام اطلاعات حسی درگیرند. کودکی که در چیدن پازل فاقد مهارت های ادراکی لازم است از تکمیل معما ناکام می شود. ادراک دیداری ناظر است بر تشخیص و طبقه بندی محرک های دیداری در الگوهای معنی دار مانند : توانایی درک تفاوت ها و تشابه ها و تمیز راست و چپ ــ جهت ها ــ  تشخیص خط عمودی و افقی (پیتر کله،لورناچان..روش ها و راهبردها در تعلیم و تربیت استثنایی(فرهاد ماهر مترجم 1386) انتشارات جیحون).

^ نقص درک بینایی:

 نقص درک بینایی موجب اشکال در درک حروف می­شود. کودکانی که دچار نقص بینایی هستند، در نحوه­ی درک شکل و ترتیب حروف مشکل دارند. ممکن است حرف را بیش از حد بزرگ بنویسد، به شکل نادرستی آنها را مرور نماید و فواصل زیادی را بین حروف قرار دهد.

کودک باید با دستی که نمی­نویسد کاغذ را بگیرد.

اگر پای کودک به زمین نمی­رسد، استفاده از یک زیر­پایی مفید خواهد بود  .

زیر­دستی که لیز نمی­خورد و نور کافی لازم است، مداد را با سه انگشت بگیردو مدادگیر در ابتدای نوشتن کودکان، نوشتن را تسهیل می­کند (ژانت لرنر،ترجمه ی عصمت دانش،1384).

^ ناتوانی های بینایی-حرکتی:

کودکانی که برای ایجادهماهنگی بین بین حرکاتشان وآنچه که می بینندمشکل دارند،برای تحول آنچه که کپارت آن راجورکردن ادراکی-حرکتی می خواندناتوان خواهندبود.مشکلات درهماهنگی بینایی حرکتی می توانددرمواردزیرمشاهده شود، 1-فعالیت های مدادکاغذی نظیرنوشتن،کپی کردن،ماندن روی خط،تعیین نقطه شروع وتوقف در تغییرجهت. 2 -انداختن 3-گرفتن  4 -بریدن 5- دست کاری اسباب بازیها یاابزار 6- یادگیری هرگونه تملیف هماهنگی بین دست وچشم.هنگامی که کودک مشکلاتی درتلفیق اطلاعاتی که ازدویاچندکانال حسی نظیرارتباط دادن حرف ن-آ-ن(شنیداری)باکلمه چاپی نان(بینایی)دارد،دچاریک مشکل بین حسی خواهدبود.(ترجمه سیمین رونقی وهمکاران1377)

^ اختلال حافظه بصری :

می توانند صحبت کنند ، بخوانند و رونویسی کنند اما نمی توانند کلمات را از حفظ بیاد بیاورند و آن ها را تولید کنند و توالی حروف را بیاد ندارند .

^ چپ دستی :

تقریبا 90 درصد کودکان راست دست هستند ، 8 یا 9 درصد چپ دست هستند و 1 تا 2 درصد دو سو توان هستند . خود چپ دستی مشکلی نیست ولی باید بتوانند در دنیای راست دستان بنویسند و بخوانند.

کودکان دو سو توان را باید به سوی راست دستی هدایت کرد.

چپ برتری شدید موجب گمگشتگی فضایی ، معکوس سازی ، اغتشاش جهت یابی (تبریزی،مصطفی.1384).

^ دانش­آموزان چه مشکلاتی در دست­خط­ دارند؟

دست­خط مدت­ها کانون توجه کسانی بوده است که به ناتوانایی های یادگیری می­پرداخته­اند. شاید این امر به این دلیل است که افرادی که در نوشتن با ناتوانی هستند، نوشته­هایشان بسیار ناخوانا و ضعیف است (به عنوان مثال ناخوانا نوشتن شکل حروف)، در نتیجه یک نمونه­ی عینی برای مطالعه به وجود آمده است . هر چند، دست­خط یا خوشنویسی وسیله و ابزاری برای رسیدن به هدف است، اما نباید به آن مانند سایر مهارت­های مهم، مثل مهارت­های مورد نیاز برای صحبت کردن، گوش دادن، خواندن، هجی کردن یا انشای خوب نگریسته شود. گاهی اوقات مشکلات تحت عنوان نارسانویسی شناخته می­شوند. نارسانویسی یعنی؛ «اختلال در زبان نوشتاری که در مهارت مکانیکی نوشتن خود را نشان می­دهد، این اختلال به شکل عملکرد نوشتاری ضعیف در کودکانی که دارای هوش دست­کم متوسط بوده و هیچ­گونه مشکلات عصب­شناختی یا معلولیت روانی- حرکتی آشکار ندارند، رخ می­دهد» (همسترا- بلتز، و بلوت، 1993 به نقل از باس و وافن، 2002، ص 264)(به نقل از هالاهان و کافمن ،ترجمه ی علیزاده 1390).

^ دیسگرافیا:

این اصطلاح برای کودکانی به کارمیرودکه علی رغم هوش طبیعی بسیاربدمی نویسند،معمولأ آیینه نویسی یاوارونه نویسی دارند.برخی ازمحققان عقیده دارندکه بدنویسی این کودکان به دلیل عدم هماهنگی آنهاست.(نادری،سیف نراقی1382).

دیسگرافیایک اختلال نوشتن اختصاصی عصب شناسی راتوصیف می کند(نیدز،2009).اماتعریفهامتنوعندبعضی نشان میدهد که دست خط بدون کیفیت به خودی خودیک نوع اختلال است که ذاتأ اختلال حرکتی راآشکارمی سازد.یک تعریف دیگر که ارتباط پیوسته دارد با ناتوانی در هجی کردن . هنوز تعریف دیگری نشان می دهد که دیسگرافیا یک اختلال حقیقی نیست.ممکن است کارکرد ضعیف اختصاصی را شرح دهد اما در تمام روشهای گوناگون نوشتن نشان می دهد.(ویزنیتز،سیکفل2009،داون پی،وینکنت سی،2011)

^ ارزیابی و تشخیص :

تشخیص زمانی اهمیت دارد که ما را به سمت درمان هدایت کند.(تبریزی 1384).تشخیص اختلال نوشتن محض(دیسگرافیا)زمانی گذاشته میشودکه اختلال به طورقابل ملاحظه ای درپیشرفت تحصیلی یافعالیت روزمره زندگی تداخل نموده باشد.کودکان دیسگرافیاپس ازورودبه مدرسه خیلی زودمشکلاتی درهجی کردن پیدامی کنند.بابلارفتن سن ورفتن به کلاس های بالاترجملات کتبی وشفاهی ابتدایی تروعجیب ترونسبت به سطوح مورد انتظارپ ایین تربه نظر می رسد . (آزاد،حوایی،رفیعی،کیهانی-1386) . آزمون هایی که در  Dsm4وجود دارد و آزمون های معلم ساخته که کودک رابراساس فعالیت مورد انتظار با توجه به سن و هوشبهر و پایه تحصیلی اجرامی شود.

^ معیار تشخیص:

الف ) برتری دست . نوشتن نام کودک توسط خود کودک

در صورت وجود ابهام خط زنی با حداکثر سرعت    پنجره کاغذ    و باعث گوش برتر و تصویر بدن حرکت با کدام پا.

ب ) ناخوانا بودن نوشتن

وضعیت سر و دست و کاغذ و حالت نشستن و بازوها و صندلی مناسب

طریقه مداد گرفتن

خطوط بالا و پایین  و کج کردن به راست و چپ

اندازه و شکل

صف بندی

فاصله گذاری

کیفیت

متصل کردن  جدانویسی (تبریزی،1384وحجت اله راغب،1384).

^ معیار تشخیص:

آزمون­کننده باید ابتدا ببیند که آیا مشکل کودک قابل توجه است یا خیر.

عمومی­ترین مشکلات، اختلال در تنظیم حرکات و نقص درک بینایی است.

کودکی که دچار اختلال در تنظیم حرکات است، می­تواند هر عملی که لازمه­ی نوشتن هر یک از حروف است انجام دهد. ولی آن قسمت از مغز که که مسئول انجام این اعمال با حفظ توالی آنهاست به درستی کار نمی­کند، عنوان نارسایی حرکتی است(ترجمه ی عصمت فاضلی ، 1383. ص  114و 117).

^ ترمیم ناتوانائیهای نوشتن :   

معلمان ووالدین کودکان اغلب برای حل مشکلات کودکان ازروش قدیمی ومنسوخ کمک می گیرند،صرف انرژی ووقت فراوان حاصل چندانی نداردوبه یأس،دلمردگی وسرخوردگی وعصبانیت والدین وخستگی وبی علاقگی کودک ونهایتاًافت تحصیلی به دنبال خواهدداشت.(تبریزی،1384)

1.  مهارت های بصری حرکتی

2. ساخت حروف

^ مهارت های بصری حرکتی :

مهارت های پیش نیاز ، دست کاری کردن و تغییر وضعیت کاغذ مچاله کردن برای تقویت عضلات ، ابتدا رسم خود آزاد ، کشیدن اشکال ، نقاشی با رنگ گواش و انگشتان ،خطوط ،و استفاده از خط زمینه

مهارت های نوشتن اعداد ف مطالب و جزوه و کتاب ، رونویسی

متصل کردن حروف و نوشتن

^ مهارت دست خط پیوسته  :

1.  از روی مدل 

2.نوشتن با شنیدن کلمه

^ تقویت مهارت های حرکتی بصری

آموزش الگوهای حرکتی : هدایت دست کودک و به مرور کاهش هدایت کودک

ترسیم به روی شیشه که الگو زیر آن است

ترسیم ، کپی کردن

در هوا ، چشم بسته

افزایش پسخوراند پوستی : نگهداشتن با دست و چنگ زدن و دستکاری کردن توده ی خمیری و . . . مداد   برروی مداد قرار داده شود تا کودک  بهتر مداد را بگیرد

بهبودافتراق بصری : شباهت ها و تفاوت ها و اندازه اشکال حروف و کلمات و تصاویر

بهبود حافظه بصری : نشان دادن به کودک ، تجسم توسط کودک ، دوباره نگاه کردن و کودک از حفظ بگوید ، بازی ببین و بگوی کلمات (تبریزی،مصطفی.اختلال دیکته1384) .

ساخت حروف :

اصل مهم ، تمرین کم داده شود و با دقت کار شود ،  بچه های کوچک عضلاتشان آن قدر رشد نکرده است که بتوانند چند صفحه بنویسند.

سرمشق دهی ، معلم می نویسد و شاگرد جهت و ترتیب را نگپاه می کند.

ترکیب صامت و مصوت و ویژگی های مشترک حروف ( بخش و صدا )

وادار کردن فیزیکی ، استفاده از نقطه چین با هدایت معلم   شاگرد بر روی آن می نویسد

کپی کردن حرف روی ، خمیر ، ماسه ، نمک ، شن ،خاک رس ،کاغذ سنباده ، شیشه ، آینه ، رنگ گواش

استفاده از روش فرنالد و درگیر کردن تمام حس ها و تکرار

خود تصحیحی و فید بک ، هر صدا و حرفی که خوانده است  پیداکند رنگ بزند و برش دهد.

روش هایی که تعلیم و تربیت در آمریکا را دگرگون ساخته است :

جین آیرس : نظریه رفتار عصبی را به منظور کمک به کودکان دارای نقص یادگیری مطرح کرد. درمان را بر­اساس یکپارچگی حسی قرار داد. او می­گوید یکپارچگی حسی مختل، عامل اولیه اختلالات یاد

/ 2 نظر / 452 بازدید
وبلاگ آموزش خیاطی لعیا

سلامممم[قلب][قلب][گل] وبلاگت خیلی جالبه لطفا به منم سر بزن اگه موافق تبادل لینکم هستی منو با اسم وبلاگ آموزش خیاطی لینک کن بعد خبرم کن منم لینکت کنم میسییییییییی[خجالت][خجالت][ماچ]

نساج

با سلام اطلاعات بسیار خوبی بود . با تشکر