بخشنامه های آبان ماه 90

ارسال فرم مشخصات آموزگاران (ابتدایی )شماره بخشنامه : 34/26152                 تاریخ بخشنامه : 10/08/90   فایل ضمیمه

 

تسویه حساب لوح های ریاضی واشتراک مجله رشدابتدایی همکاران (ابتدایی )شماره بخشنامه : 34/2615                 تاریخ بخشنامه : 09/08/90   فایل ضمیمه

 

ارسال عکس از کتابخانه باز ( ابتدایی و راهنمایی و متوسطه ) شماره بخشنامه : 34/26496                 تاریخ بخشنامه : 11/08/90   فایل ضمیمه

 

ساعات گروههای آموزشی ابتدایی ( ابتدایی )شماره بخشنامه : 34/26435                 تاریخ بخشنامه : 10/08/90   فایل ضمیمه

 

نمونه چک لیست و آزمون عملکردی پایه سوم ( ابتدایی ) شماره بخشنامه : 34/26352                 تاریخ بخشنامه : 10/08/90   فایل ضمیمه

 

گرفتن سی دی آموزش وبلاگ نویسی ، ایمیل وجی میل و ثبت نام .... ( ابتدایی ) شماره بخشنامه : 34/27001                 تاریخ بخشنامه : 14/08/90   فایل ضمیمه

 

درخواست 17 دی وی دی دروس پایه اول ( ابتدایی ) شماره بخشنامه : 34/27185                 تاریخ بخشنامه : 17/08/90   فایل ضمیمه

 

ارسال آمار دانش آموزان ضعیف در دروس مختلف ( ابتدایی ) شماره بخشنامه : 34/27189                 تاریخ بخشنامه : 17/08/90   فایل ضمیمه

 


اصلاحیه تاریخ و مکان جلسات مدیران ( ابتدایی ) شماره بخشنامه : 34/27038                 تاریخ بخشنامه : 17/08/90   فایل ضمیمه

 

جلسات گروههای آموزشی دبیران تربیت بدنی ابتدایی ( ابتدایی ) شماره بخشنامه : 34/27410                 تاریخ بخشنامه : 19/08/90   فایل ضمیمه

 


بازدید دانش آموزان از کانون های فکری کودک و نوجوان و ... ( ابتدایی ) شماره بخشنامه : 34/27745                 تاریخ بخشنامه : 22/08/90   فایل ضمیمه

 


ارسال نمونه سئوالات آزمون آموزگاران پایه اول در مورخ 26/8/90 ( ابتدایی ) شماره بخشنامه : 34/27632                 تاریخ بخشنامه : 22/08/90

  فایل ضمیمه

 

 

 

ارسال نمونه چک لیست درس بخوانیم و تراکت شیوه انواع املاء در کلاس ( ابتدایی ) شماره بخشنامه : 34/27748                 تاریخ بخشنامه : 23/08/90   فایل ضمیمه

 

مجلات رشد(ابتدایی شهروروستا)شماره بخشنامه : 34/28587                 تاریخ بخشنامه : 30/08/90   فایل ضمیمه

 

ارسال فرم آزمون عملکردی طرح توصیفی وفرم بازدیدو...(مدارس ابتدایی )شماره بخشنامه : 34/28342                 تاریخ بخشنامه : 30/08/90   فایل ضمیمه

/ 0 نظر / 7 بازدید