برگزاری همایش

در این همایش استاد عبدالله زاده به بررسی چگونگی رفتار با کودک در خانه و مدرسه پرداختند و در ادامه سخنرانی ایشان ، راهکارهایی را برای ارتباط مثبت با کودک ارائه نمودند و معلمین بااشتیاق به این سخنرانی توجه خاصی مبذول داشتند.در ادامه کار تصاویری را به صورت پاورپوینت برای حضار به نمایش گذاشتند.در طول جلسه بعضی از همکاران سوالاتی را در این راستا از استاد کردند و استاد با راهکارهای مناسب ،پاسخ آنان را دادند.این همایش با ذکر صلواتی در ساعت 19 به پایان رسید.

/ 0 نظر / 11 بازدید