اخبار مجلات رشد شهرستان بروجرد

بنا به گزارش کارشناسی گروه های آموزش ابتدایی ماهیانه تعداد 13000 جلد از مجلات تخصصی و عمومی رشد در بین مدارس ابتدایی و راهنمایی شهرستان بروجرد توزیع می شود

 

توزیع 13000جلد از مجلّات رشد در مدارس بروجرد

بنا به گزارش کارشناسی گروه های آموزش ابتدایی ماهیانه تعداد 13000 جلد از مجلات تخصصی و عمومی رشد در بین مدارس ابتدایی و راهنمایی شهرستان بروجرد توزیع می شود ، برا ساس همین گزارش مدارس ابتدایی : پروین اعتصامی/ ا... اکبر 1و2/ نودانش/ آوای علم/ مالک اشتر1و2/ فرشتگان /فرهنگیان دختر/ حافظ/ معرفت/ شهیدرجایی1و2/ خیام/ هاجر1و2 و مدارس راهنمایی نمونه دولتی ولیعصر و فرزانگان و دبیرستان آسیه 1 بیشترین استقبال را از خرید مجلات تخصصی و عمومی رشد داشته اند .

منبع خبر :   روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش بروجرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید