سومین جلسه کارگاهی پایه چهارم

در ادامه جلسه  یکی از اساتید ، در مورد ارزشیابی پایانی تدریس از دانش آموزان روشهای ساده ای بیان نمودند که مورد استفاه همکاران قرار گرفت و هم چنین در مورد ثبت فعالیت ها ، نوشتن دفتر کلاس و ... روش توصیفی مطالب بسیار ارزنده ای بیان نمودند. در این جلسه چند تن از همکاران به تدریس ( ریاضی ، علوم تجربی ، هدیه ها ی آسمان ، بخوانیم و بنویسیم ) پرداختند که مورد نقد همکاران حاضر قرار گرفت . در ادامه این جلسه  پیشنهاد   شد در جلسه بعدی کارگاه ، مطالب کلیه کتب طبق جدول زمانبندی مربوط به ماه ها ی آذر و دی ماه ، مورد نقد و بررسی و رفع اشکال تدریس همکاران قرار گیرد.

/ 0 نظر / 6 بازدید