گزارش جلسه ی سوم گروههای آموزشی پایه پنجم شهرستان بروجرد

بسمه تعالی

 گزارش جلسه ی سوم گروههای آموزشی پایه پنجم شهرستان بروجرد

 تاریخ برگزاری: 8/9/1390روز سه شنبه

 جلسه ی شماره 3

 شرح جلسه:

 جلسه در ساعت 17:30 در مدرسه عفاف برگزار شد و حدود 90 نفر از همکاران در جلسه

حضور داشتند . در این جلسه مانند جلسه ی قبل همکاران درسه کلاس به صورت کارگاهی

حضور داشتند  و مدرس کلاسها جناب آقای علایی و جناب آقای نظامی و سرکار خانم

رسولیان ابتدا به رفع اشکالات احتمالی همکاران در خصوص مسائل درسی پرداختند و بعد از

آن چند نفر از همکاران  با هماهنگی قبلی تدریس نمودند . همچنین در این جلسه سرکار خانم

رضایی حضور داشتند. و جلسه راس ساعت 19:30 دقیقه به پایان رسید .

/ 0 نظر / 3 بازدید