دومین جلسه کارگاهی پایه چهارم

دومین جلسه کارگاهی پا یه چهارم در روز سه شنبه

مورخ 17/8/90  رأس ساعت 30/17 در مرکز عفاف برگزار گردید.

 در این جلسه ابتدا پیرامون نمون برگ بازدید از کلاس همکاران

توضیحاتی داده شد . در ادامه همکارانی که در جلسه قبل

تعیین شده بودند به ارائه تدریس پرداختند . دروس تدریس شده

ریاضی ، بخوانیم و بنویسیم ، هدیه های آسمان ، جغرافیا بود

که مورد توجه همکاران قرار گرفت .در این جلسه معاونت

آموزش ابتدایی خواهر گودرزی ، حضور یافته و پیرامون اهمیت

کلاس های کارگاهی سخنرانی نمودند. در ادامه معاونت آموزش

ابتدایی با به پرسشهمکاران  پاسخ دادند .

در ادامه از همکاران پذیرایی شدو جهت جلسه بعد تعداد دیگری

از همکاران برای تدریس مشخص شدند.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید