اولین جلسه کارگاهی پایه اول

3- چگونگی نوشتن دفاتر کلاسی ، چک لیست ها و پوشه کار

4- ارائه چند نمونه تکالیف خلاق جهت آشنایی بیشتر همکاران

5- توضیح ترکیب صامت و مصوت توسط خواهر معظمی

6- توضیح در رابطه با درس قرآن و ضرورت استفاده از نوار حین تدریس

7- تلفیق درس هنر با سایر دروس

8- جواب به سوالات معلمان در رابطه با نشانه ها در کتاب بخوانیم

9-توضیح یک نوع روش تدریس در خصوص درس " دنیای جانوران" در کتاب علوم توسط خواهر صابر پور

10- توضیح تمرینات صفحه 4 الی 7 کتاب توسط خواهر گودرزی

11- تأکید بر  شرکت الزامی همه آموزگاران در کارگاه ها به علت تغییر عمده در کتب پایه اول

/ 0 نظر / 5 بازدید