بخشنامه آذر ماه

جلسه کارگاهی گروه پایه سوم ابتدایی ( ابتدایی )

شماره بخشنامه : 34/28288                 تاریخ بخشنامه : 16/09/91   فایل ضمیمه

 

 

شیوه اجرای پروژه جابربن حیان و تهیه سی دی راهنمای آن و وبلاگ نویسی و ... ( ابتدایی )

شماره بخشنامه : 34/28283                 تاریخ بخشنامه : 16/09/91   فایل ضمیمه

مجلات رشد آذر ماه و سی دی آموزشی و کتاب روش تدریس علوم اول (کلیه مدارس ابتدایی شهر و روستا )

شماره بخشنامه : 34/29101                 تاریخ بخشنامه : 21/09/91   فایل ضمیمه

نوار و سی دی قرآن پایه اول تا ششم (کلیه مدارس ابتدایی شهر و روستا )شماره بخشنامه : 34/29076                 تاریخ بخشنامه : 21/09/91   فایل ضمیمه

 

جلسات گروه های آموزشی گروه پرورشی ابتدایی(کلیه مدارس ابتدایی شهر و روستا)شماره بخشنامه : 34/29014                 تاریخ بخشنامه : 21/09/91   فایل ضمیمه ارسال جدول اهداف و سطوح عملکردی درس تربیت بدنی پایه اول تا سوم ( ابتدایی ) شماره بخشنامه : 34/29395                 تاریخ بخشنامه : 23/09/91   فایل ضمیمه


جلسه کارگاهی آموزگاران چند پایه و معاون آموزگاران روستا ... ( کلیه مجتمع های روستایی )

شماره بخشنامه : 34/29795                 تاریخ بخشنامه : 27/09/91   فایل ضمیمه

/ 0 نظر / 128 بازدید