آدرس وبلاگ و ایمیل گروه های آموزشی

 آدرس وبلاگ پایه اول ابتدایی شهرستان بروجرد
 
 
 
پایه دوم ابتدایی بروجرد-آدرس وبلاگ :
gorohpdovom.persianblog.ir
 
ایمیل :fatemayosefipoor@yahoo.com
 
آدرس وبلاگ پایه دوم :
gorohp2.persianblog.irآدرس وبلاگ: پایه دوم ابتدایی بروجرد -
 
تدریس آسان:
yosefipoor.blogfa.com
 
 
وبلاگ پایه سوم :گروه پایه سوم ابتدایی بروجرد
 goroh3.persianblog.com
ایمیل پایه سوم = egorohsevom@yahoo.com
 
 

آدرس ایمیل پایه چهارم بروجرد=abrahimsadeghi@ymail.comیه
آدرس وبلاگ پایه چهارم ابتدایی بروجرد= shalamzarira.persianblog.ir/آدرس وبلاگ پایه چهارم بروجرد=گروه پایه چهارم ابتدایی بروجرد
 
 
آدرس وبلاگ پایه پنجم ابتدایی شهرستان بروجرد
 
gorouhpaye5.blogfa.com
 
/ 1 نظر / 5 بازدید
م.دو لتشاهی

با سلام لطفا ادرس وبلاگ گروه آموزشی معاونین آموزشی ابتداییbaran1399.blogfa.com به عناوین اضافه فر مایید با تشکر سر گروه آموزشی معاونین دولتشاهی