همایش اختلالات یادگیری املا و ریاضی پنح پایه ابتدایی

فیلم برایشان رایت شود و تصمیم گرفته شد که با نظر اداره

حتما" این سی دی هابه مدارس فرستاده شود . در پایان از

معلمینی که در طرح همتا شرکت کرده بودند ورتبه استانی

 کسب کردند تقدیر و تشکر به عمل آمد و از حضور گرم 

 همه ی معلمین در این کارگاه آموزشی تقدیر شد.

جلسه در ساعت 6:30 با ذکر صلواتی به پایان رسید .

/ 0 نظر / 6 بازدید