تبریک ولادت حضرت علی وروز پدر

ولادت مولای متقیان و روز پدر مبارک باد

 

 

 


 

 

همه میپندارند، که عکس پدرم را ؛

به دیوار خانه ام آویخته ام!

 اما نمیدانند که دیوار خانه ام را ،

 به عکس پدرم تکیه داده ام....

با آرزوی سلامتی همه پدرها و شادی روح پدرهایی که  

دیگه بین ما نیستند

پیشاپیش روز پدر مباااارک

دستهــــای خشن

پــــدرم

نرم ترین  تکیـــه گاه

من در زندگی بود .

 

پیر مرد مبایلش را برد نزد تعمیر کا ر وگفت مبایلم خراب است

تعمیر کار بعد از بررسی گفت :پدرم مبایلت سالم است


پیرمرد گفت :پس چرا بچه هایم زنگ نمی زنند

 

نتیجه تصویری برای عکس زیبا از پیر مرد ها

 / 3 نظر / 70 بازدید
یک معلم

معیشت تنها مشکل معلم نیست یادش به خیر آن روزها که بر روی نیمکت چوبی می نشستیم. همه به ردیف و منظم. وقتی صدای پای معلم در راهروی مدرسه طنین می انداخت، نفس هایمان در سینه حبس می شد، بعضی به خاطر ترس، بعضی ها از شدت علاقه و بعضی ها هم نمی دانم چرا؟ تنها صدای ضربان قلب می آمد. با ورود او به کلاس انگار تمام عناصر مطیع و رام می شدند. حتی گچ و تابلو ، سراپا گوش می شدیم. و او بر دل سیاه تخته می نوشت ، آنچه می دانست و ما هم چه خوب می آموختیم و می بالیدیم.او فرمانروای قلمرو خود بود و هیچ کس به قول خودش حتی وزیر هم نمی توانست بی اذن او وارد حریم کلاس شود. او در اقلیم خود همه چیز داشت، تحکم، دانش، اقتدار، احترام، وقار، و... او معلم بود. کت و شلوارش اتو داشت، کفش هایش برق می زد، صورتش می درخشید. سر و وضعش مرتب بود. مدیر مدرسه و عوامل اجرایی گوش به فرمانش بودند. اگر به شاگردی خشم می گرفت و او را از کلاس بیرون می کرد؛ شاگرد با التماس مدیر را واسطه می کرد تا بخشیده شود.. نمی دانم چه قدر معلومات داشت و مدرکش چه بود، همین قدر می دانم که هر چه می گفت می آموختیم و هیچ جمله ای را نشنیده رها نمی کردیم. او با انگیزه و علاقه بود. مح

تفتی

میلاد مسعود حضرت علی(ع)وروزپدرمبارک

روانشناسی دانش آموز

هست معلم پیمبری که به رتبت برتر از او نیست جز خدای معلم ارزش هر کس به کار اوست معین کیست که تعیین کند بهای معلم سلام روزتون مبارک. همیشه شاد و سلامت باشید [گل]