درمان دروغگویی کودکان

مفهوم حقیقت را آموزش دهید:

از همان کودکی و در همه لحظه ها تفاوت میان حقیقی و غیر حقیقی بودن را به

کودک بیاموزید.

معلم خوبی باشید:

بچه ها از همان کودکی مانند دوربین فیلمبرداری هرچه از شما می بینند و می شنوند،

ضبط و تقلید می کنند، پس الگوی راستگویی باشید.

لاف زدن و پز دادن را دروغ گفتن ندانید:

به فرزندتان کمک کنید تفاوت رویا و واقعیت را دریابد و بدون اینکه او را دروغگو بخوانید،

سعی کنید روی لاف زدن او اسم بگذارید.

باعث دروغگویی نشوید:

گاهی والدین پس از مشاهده اعمال ناشایست کودک، برخورد تندی دارند و طوری

از او توضیح می خواهند که مجبور به دروغگویی می شود.

جریمه دروغگویی با جریمه کار نادرست متفاوت است:

به کودک توضیح دهید اگر راست بگوید، کمتر عصبانی می شوید چون دروغگویی

جریمه اش را دو برابر می کند و واقعا به حرفتان پایبند باشید.

راستگویی اش را تحسین و تقویت کنید:

فرض کنید کودک شیشه مربا را شکسته، مکث کوتاهی می کند و به جای اینکه

بگوید " من نکردم " می گوید: ببخشید. در اینصورت فورا بگویید از راستگویی ات

خوشحالم و بعد از تحسین رفتار او، جریمه شکستن شیشه مربا را تعیین کنید.

کمک گرفتن از متخصص و مشاور:

بچه های بزرگ تر از 10 سال  که مدام دروغ می گویند باید از نظر مشکلات عاطفی

و روانی بررسی شوند.


موضوعات مرتبط: مطالب آموزشی، دروغ گویی کودکان را در 7 مرحله درمان کنیم
برچسب‌ها: آموزشی, تربیتی
/ 0 نظر / 4 بازدید