رتبه بر تراستانی الگو های مدیریتی

رتبه های بر تر استانی طرح الگو های خلاقیتی مدیران ابتدایی


برگزیدگان الگوهای خلاقیتی مدیران دوره ابتدایی (ابتدایی )

شماره بخشنامه : 34/4816                 تاریخ بخشنامه : 11/03/94   فایل ضمیمه

/ 0 نظر / 45 بازدید