بخشنامه های ماه آذر

آدرس وبلاگ سرگروههای آموزشی ( ابتدایی ) شماره بخشنامه : 34/30458                 تاریخ بخشنامه : 21/09/90   فایل ضمیمه

 

اصلاحیه آدرس وبلاگ وایمیل سرگروه پایه پنجم (مدارس ابتدایی شهروروستا)شماره بخشنامه : 34/30782                 تاریخ بخشنامه : 26/09/90   فایل ضمیمه

 

 


مکان و زمان تشکیل کلاسهای وبلاگ نویسی ( ابتدایی ) شماره بخشنامه : 34/30664                 تاریخ بخشنامه : 24/09/90   فایل ضمیمه

 

 

نمونه فرم بازدید از کار مدیران مدارس ابتدایی ( ابتدایی ) شماره بخشنامه : 34/30332                 تاریخ بخشنامه : 21/09/90   فایل ضمیمه

 

 

مجلات رشد آذر ماه مدارس ابتدایی ( ابتدایی )

شماره بخشنامه : 34/30662                 تاریخ بخشنامه : 23/09/90

  فایل ضمیمه

 

اجرای جشنواره الگوهای مناسب تدریس ( طرح همتا ) ( ابتدایی ) شماره بخشنامه : 34/30823                 تاریخ بخشنامه : 24/09/90   فایل ضمیمه

 

شیوه نامه وبلاگ نویسی (مدارس ابتدایی شهروروستا)شماره بخشنامه : 34/30946                 تاریخ بخشنامه : 26/09/90   فایل ضمیمه

 

شرکت مدیران درجشنواره الگوهای مدیریتی ((ابتدایی )شماره بخشنامه : 34/31184                 تاریخ بخشنامه : 29/09/90   فایل ضمیمه

 

/ 0 نظر / 25 بازدید