تبریک روز معلم

به نام آنکه هستی بخش هستی است          زهستی اش دو عالم غرق مستی است

زفضلش هر دو عالم گشت روشن                      ز فیضش خاک ادم گشت گلشن

حمد وسپاس بی قیاس بر نخستین معلم  پروردگاری که گل ستایش خود را از نسیم عنایتش بر چمن زبان می رویاند واز باغ لطف و رضایتش دانه امید می جوید.

آموزگارم، استادم،مهر بانم :ای گوهرپاک تو به راستی کیستی وچیستی؟

ای اسطوره صفا ،تندیس محبت وعشق ،گلشن معرفت ،ایینه صداقت وراستی  تو حقیقتی ،زیرا حقیقت کهنگی ندارد،ناخدایی که کشتی سر گردان جامعه را به سوی ساحل نجات هدایت می کنی ،با غبانی ، زیرا محصول تلاشت رشد گلهای زیباست،تو میزانی زیرا سنجش علم بدون تو مقدور نیست،فرقانی زیرا تشخیص دهنده علم وجهلی ،رسولی ،که پیامت اسارت شیطان است،تو طبیبی که نیاز مندان راشفا می بخشی ،خورشیدی که از تابش نورت زندگی وحیات معنا می یابد ،عاشقیکه عشقت معرفت است ،هادی خلق واستاد تویی  

روز معلم بر تمامی معلمین فداکار مبارک باد

/ 1 نظر / 57 بازدید
خانم معلم بروجردی

سلام همکار گرامی روز مادر و هفته معلم بر شما مبارک انشاالله سالیان سال با سلامت توفیق خدمت به خلق را پیدا کنید راستی قالب جدید مبارک[گل]