پروژه جابربن حیان

همکاران گرامی سلام وخسته نباشید.

 

در روز دوشنبه مورخ94/9/9 در مکان سالن گروه های اموزشی کار گاه توجیهی طرح پروژه جابر با شرکت 40 نفر از همکاران و با حضور جناب اقای صارمی وساکت داوران وراهنمایان طرح پروژه جابرتشکیل گردید.

دوستان  عزیز اگر نتوانستید در کار گاه شرکت نمایید با مراجعه به اتاق گروه های اموزشی راهنمایی های لازم را دریافت نمایید.

 

پروژه علمی عبارت است از کوشش علمی انفرادی یا گروهی از دانش آموزان در باره یک موضوع معین که منجر به کسب دانش ، مهارت و نگرشی خاص در یک حوزه می شود .

یعنی دانش آموزان سعی می کنند به دقت مشاهده کنند ، سوال بپرسند ، جمع آوری اطلاعات کنند ، فرضیه بسازند ، آزمایش کنند و نتایج کار علمی خود را جمع بندی و ارائه نمایند .

راهنمای پروژه علمی جشنواره جابربن حیان

انتخاب موضوع برای پروژه علمی

انتخاب موضوع برای پروژه علمی
بروشور راهنمای والدین
جدول زمان بندی پروژه آزمایش
جدول زمان بندی پروژه طراحی و ساخت
چگونه یک داور خوب باشیم
راهنمای پروژه علمی
سخنی با کارشناسان
سخنی با معلمان

تابلوی نمایش

شیوه نامه طرح
فرم داوری جمع آوری
فرم داوری آزمایش
فرم داوری طراحی و ساخت
مسابقه پرواز
ملاک های توصیفی داوری آزمایش
مهمانی جدید در جشنواره جابربن حیان و دریچه ای به جشنواره خوارزمی
نقش ها و مسئولیت ها

 

جهت استفاده دانش آموزان , معلمان و اولیا
 عناصر یک پروژه در نمایشگاه

-دفتر کارنما

2-گزارش کتبی

3-تابلو نمایش

4-مواد نمایشی

 

در باره موضوع پروژه شروع به جمع آوری اطلاعات می نمایم . این اطلاعات می تواند از منابع مختلف باشد .

افراد : مصاحبه با افراد مختلف که در مورد موضوع پروژه تخصصی خاصی داشته باشند . این تخصص می تواند علمی و یا تجربی باشد . مشخصات شخص مورد مصاحبه را باید یادداشت کنیم .

کتاب : یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی کتاب ها است . البته باید دقت کنیم که  کتاب و نویسند آن معتبر باشد. این مورد را می توان از معلم راهنما سئوال نمود .

وقتی مطلبی از کتابی در دفتر کارنما یادداشت کردید ، مشخصات لازم ( شامل:. نام نویسنده ،اگر کتاب ترجمه است نام مترجم ، عنوان کتاب ، صفحه ، نام انتشاراتی کتاب ، سال انتشار ) نوشته شود .

سایت های اینترنتی :  البته اطلاعات فقط از سایت های معتبر قابل استناد می باشد. مثل سایت های دانشگاهی  - و یا سایت های تخصصی ، و سایت رشد (http://www.roshd.ir ) البته هر گاه از سایتی مطلبی نوشته شد . باید علاوه بر نام سایت تاریخ استخراج مطلب از سایت نوشته شود .

مشاهده فردی : ممکن است اطلاعات مورد نیاز را شخصا با مشاهده پدیده های مختلف بدست آوریم . که در این صورت هم بعنوان طلاعات شخصی نوشته می شود .


گزارش کتبی پروژه های طراحی و ساخت

-  این گزارش با احتساب صفحه عنوان حداکثر باید 18 صفحه باشد .

-         گزارش کتبی شامل این قسمت ها خواهد بود  و هر یک از این مطالب باید در صفحه مربوط  به خود قرار بگیرد.

صفحه 1: عنوان ( این صفحه جلد گزارش محسوب می شود ) باید شامل این موارد باشد : عنوان پروژه  ( با قلم درشت ) ، ترجیحا عکسی از محصول شما ،  و در پایین  آن : نام و نام خانوادگی ، پایه ، مدرسه، معلم راهنمای و تاریخ

صفحه 2: الف ) تعریف نیاز : بنویسید که دقیقا برای پاسخ به چه نیازی اختراع  خود را انجام داده اید و پاسخگویی به این نیاز چرا مهم است .

صفحه 3 تا 5 : تحقیق زمینه ای ( حداکثر 3 صفحه ) بازگو کننده مطالبی است که شما در جریان تحقیق از منابع اطلاعاتی (کتابخانه ، جستجوی اینترنتی  و یا مصاحبه  با افراد متخصص ) در ارتباط با موضوع خود پیدا کرده اید .

صفحه 6 : مشخصات طرح : استاندار ها ومحدویت هایی که برای طرح خود معین کرده اید  اینجا بنویسد .

صفحه 7: طرح مقدماتی

صفحه 8: طرح نهایی

صفحه 9 : فهرست مواد

صفحه 10 : روش گام به گام

صفحه 11 : ساخت نمونه اولیه

صفحه 12: آزمایش و داده های آن

صفحه 13: تحلیل  داده ها

صفحه 14: طراحی مجدد

صفحه 15: آزمایش مجدد و ثبت داده ها

صفحه16: تحلیل داده ها

 صفحه 17: نتیجه گیری

صفحه 18 : سپاسگزاری و منابع

صفحه 18 منابع : فهرست کتاب ها ، مجلات  ،وب سایت ها ، افراد متخصص و ... که شما  اطلاعات  تحقیق زمینه خود را  از آنها گرد آوری نمود ه اید .

الف) کتاب

مثال 1 : طباطبایی ، سید محمد حسین ، تفسیر المیزان، ،ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی ،  بیست جلد ، قم : دفتر انتشارات اسلامی ، 1386.

مثال 2 : مطهری ، مرتضی ، بیست گفتار ، چاپ پنجم ، قم : انتشارات صدرا، 1358.

ب ) نشریه

نام خانوادگی و نام نویسنده " عنوان مقاله " نام مترجم ، نام نشریه ، دوره ، شماره (تاریخ) صفحه شروع و صفحه خاتمه.

مثال 1: جعفری ، یعقوب "فتنه قرامطه در مکه " میقات حج ، سال دوم ، شماره پنجم (پاییز 1372) صص 45-35.

منابع اینترنتی

در صورتی که مطالب مندرج در منبع اینترنتی، به وسیله مدیر و صاحب سایت ایجاد شده باشد ، آدرس آن به شکل زیر نوشته می شود:

ارکان اصلی : نام خانوادگی و نام نویسنده یا صاحب سایت "عنوان مطلب" تاریخ درج مطلب یا تاریخ مراجعه به سایت، آدرس سایت (URL)

مثال : آدرس همین صفحه به شکل زیر نوشته می شود:

کاظمینی سید عباس "گزارش کتبی طراحی ساخت"   ۱۹آذرماه  ۱۳۹۲. 

http://jaber92.blogfa.com/

سپاسگزاری : در این قسمت  در واقع  فرصتی است تا از همه کسانی که در انجام پروژه علمی شما  را یاری نموده اند ، از اشخاص گرفته تا یک شرکت خصوصی یا دایره دولتی ، با ذکر کاری که برای شما انجام داده اند تشکر نمایید .

طراحی ساخت

1)    موضوع پروژه

2)    تعریف نیاز

3)    تحقیق زمینه ای : جمع آوری اطلاعات هدفمند پیرامون موضوع پروژه

-  اطلاعات علمی و فنی مربوط به حوزه موضوع پروژه

-  اطلاعات مربوط به نیاز مصرف کنندگان

- اطلاعات محصولات مشابه

-  استاندارها و معیار های موجود

4)  مشخصات طرح بر اساس اینکه اختراع شما  یک وسیله ، فن  یا برنامه کامپیوتری باشد ، موارد زیر و مشخصات طرح شما  تغییر می کند.

شکل :      اندازه :      وزن :     ظاهر :     عملکرد :   کاربرد :     هزینه تولید : 

زمان :  قیمت :    انتظارات خاص مورد نظر :   محدویت های خاص مورد نظر :

5)  طراحی مقدماتی  و نهایی

طرح اولیه 0 کشیدن نقشه )      طرح نهایی (کشنده نقشه )

6)     فهرست مواد :

7)    روش ساخت :

8)    ساخت نمونه اولیه : طبق دستور العملی که در مرحله قبل آماده شده اختراع خود را می سازیم .

9)    تست کردن ( آزمایش ) و ثبت داده ها : در قالب نمودار و جدول ثبت کند.

10)  تحلیل داده ها :

11)   نتیجه گیری : مزیت ها ، ابتکار ، سودمندی محصول نهایی  وپیشنهادها برای بهبود این محصول


 

 

پروژه آزمایش

گزارش کتبی با احتساب صفحه عنوان حداکثر باید 9 صفحه باشد .گزارش کتبی شامل قسمت های زیر خواهد بود که هر کدام باید در صفحه مخصوص خود نوشته شود .

صفحه 1 : عنوان ( این صفحه جلد گزارش محسوب می شود) باید شامل این موارد باشد .

عنوان پروژه ( با قلم درشت ) ، ترجیحان عکسی از آزمایش شما ، و در پایین آن : نام و نام خانوادگی ، پایه ، مدرسه ، معلم راهنما و تاریخ

صفحه 2:  الف ) سوال پروژه : بازگو کننده  موضوع آزمایش  شما است و در قالب یک جمله پرسشی بیان می شود .

ب ) تعاریف : در این قسمت متغییر های مستقل ، وابسته و کنترل شده  را تعیین می کنید .

ج) فرضیه : پیش بینی شما از نتایج آزمایش چ

صفحه 3 تا 5 :  تحقیق زمینه ای (حداکثر 3 صفحه ) بازگو کننده مطالبی است که شما در جریان  تحقیق از منابع اطلاعاتی (کتابخانه ، جستجوی اینترنتی (سایت های دانشگاهی یا سایت رشد ) ویا مصاحبه با افراد متخصص ) در ارتباط با موضوع خود پیدا کرده اید (می تواند بیش از یک صفحه و حداکثر 3 صفحه باشد ).

صفحه 6: مواد و روش کار : شامل فهرستی از مواد و وسایل  استفاده شده وشرح گام به گام فعالیت هایی است که  در جریان آزمایش انجام داده اید .

صفحه 7 نتایج : شامل داده هایی است که از انجام آزمایش به دست آورده اید که در قالب جدول  یا نمودار ارائه کنید . دو یا سه جمله در باره داده هایتان توضیح دهید .

صفحه 8 : الف ) نتیجه گیری  : این قسمت خلاصه ای از آنچه شما  از آزمایشتان  دریافته اید . در این قسمت به مسئله  ای که در ابتدا  طرح کرده اید  پاسخ دهید  وبا مقایسه  فرضیه خود  با نتایج به دست آمده از آزمایش تحلیل می کنید که آیا فرضیه شما تأیید شده یا خیر.

ب ) ایده هایی برای تحقیق بیشتر :

صفحه 9 منابع : فهرست کتاب ها ، مجلات  ،وب سایت ها ، افراد متخصص و ... که شما  اطلاعات  تحقیق زمینه خود را  از آنها گرد آوری نمود ه اید .

الف) کتاب

مثال 1 : طباطبایی ، سید محمد حسین ، تفسیر المیزان، ،ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی ،  بیست جلد ، قم : دفتر انتشارات اسلامی ، 1386.

مثال 2 : مطهری ، مرتضی ، بیست گفتار ، چاپ پنجم ، قم : انتشارات صدرا، 1358.

 ب ) نشریه

نام خانوادگی و نام نویسنده " عنوان مقاله " نام مترجم ، نام نشریه ، دوره ، شماره (تاریخ) صفحه شروع و صفحه خاتمه.

مثال 1: جعفری ، یعقوب "فتنه قرامطه در مکه " میقات حج ، سال دوم ، شماره پنجم (پاییز 1372) صص 45-35.

 ج ) منابع اینترنتی

در صورتی که مطالب مندرج در منبع اینترنتی، به وسیله مدیر و صاحب سایت ایجاد شده باشد ، آدرس آن به شکل زیر نوشته می شود:

ارکان اصلی : نام خانوادگی و نام نویسنده یا صاحب سایت "عنوان مطلب" تاریخ درج مطلب یا تاریخ مراجعه به سایت، آدرس سایت (URL)

مثال : آدرس همین صفحه به شکل زیر نوشته می شود:

کاظمینی سید عباس "گزارش کتبی پروژه آزمایش"   ۱۹آذرماه  ۱۳۹۲. 

http://jaber92.blogfa.com/

سپاسگزاری : در این قسمت  در واقع  فرصتی است تا از همه کسانی که در انجام پروژه علمی شما  را یاری نموده اند ، از اشخاص گرفته تا یک شرکت خصوصی یا دایره دولتی ، با ذکر کاری که برای شما انجام داده اند تشکر نمایید .

پروژه آزمایش

1)    موضوع آزمایش

2)    مسأله به شکل سئوال

3)    فرضیه باید در قالب یک جمله خبر و با ساختاری شبیه نمونه زیر بیان می شود.      من فکر  می کنم  .......................... باعث ....................  می شود . زیر ...........

 

4)    تعیین متغیر های موثر بر آزمایش

1-   متغیر مستقل : یعنی آنچه را که تغییر می دهم .................

2-   متغییر وابسته : یعنی آنچه  را که مشاهده و اندازه گیری می کنم ...........

3-   متغییر کنترل شده : یعنی هر آنچه  را که ثابت نگه می دارم ........

5)    تعریف وازگان

6)     تحقیق زمینه ای :جمع آوری اطلاعات هدفمند پیرامون موضوع پروژه

7)    فهرست مواد مورد نیاز برای  انجام آزمایش (پیش بینی دقیق اقلام با ذکر جزئیات  و مقدار  )

8)    دستور العمل گام به گام انجام آزمایش (طراحی آزمایش )

9)    انجام آزمایش ( اطمینان از اجرای صحیح آزمایشات  و تکرار آزمایش برای اطمینان اط صحت  نتایج )

10)    ثبت  نتایج (داده ها ) : در قالب جدول یا نمودار ، توضیح در باره نتایج ثبت کند .

11)  تجزیه و تحلیل  ونتیجه گیری : جمله بند ینتیجه گیری باید شبیه مورد زیر باشد .

نتایج به دست آمده نشان می دهد که ............................... بنابراین نتیجه می گیریم که فرضیه  من یعنی ......................  صحیح می باشد / نمی باشد .

12)  سپاسگزاری

13)  منابع


 آزمایــش

در این نوع پروژه یک سئوال مشخص مطرح می شود  که دانش آموز از ابتدا جواب آن را نمی داند و باید با طی کردن  روش علمی و انجام آزمایش جواب آن را کشف کند .

 مراحل  آزمایش علمی و انجام آزمایش

1- روبرو شدن با مسئله

2- تعریف دقیق مسئله

3- طراحی فرضیه

4- آزمایش فرضیه ها

5- نتیجه گیری

 

مـــثــــال هایی برای آزمایش  

 آیا ارتباطی بین تکیه گاه و میزان کمک کردن اهرم وجود دارد ؟ 

 آیا ارتباطی بین طول سطح شیب دار و میزان کمک کردن آن وجود دارد ؟  

 چگونه می توان یک فندک نوری ساخت؟ 

  آیا میکروب ها تأثیری در فساد مواد غذایی دارند ؟ 

 آیا نور ، آب و ... در میزان تولید غذا در گیاهان دخالت دارد ؟ 

 آیا می توان رنگ گلبرگ های گیاه را تغییر داد ؟ 

آیا می توان از طبقه سوم ساختمان بدون دوربین طبقه اول را دید ؟ 

تفاوت مدار های موازی و متوالی چیست ؟

و ...

البته هر پروژه ای که انتخاب می نمایید باید توجه داشته باشید که این پروژه چه کاربردی دارد .

در طراحی  آزمایش (خیلی مهم است )

در طراحی آزمایش باید موارد زیر مشخص و پس از بررسی آن توسط یک فرد متخصص آزمایش انجام شود .

عنوان آزمایش :

روز                     تاریخ                   مکان آزمایش                 ساعت انجام آزمایش

هدف از انجام آزمایش :

و سائل مورد نیاز :

مواد مورد نیاز:

تعیین متغیر آزمایش

                           الف)متغیر مستقل:

                          ب)متغیر وابسته:

                         ج)متغیر کنترل شده :

پیش بینی نتیجه آزمایش :

باید ها و نباید های جشنواره

اولیا دانش آموزان :

باید :

کمک به موقع و آگاهانه و کنترل شده فراهم نمودن وسایل و فرصت  سازی  آموزشی

نباید:

دخالت بیش از اندازه و توقع بیش از اندازه از دانش آموز و فرصت سوزی آموزشی

 

دانش آموزان

باید :

انتخاب هوشمندانه و با علاقه موضوع و نوع پروژه- انجام همه فعالیتهای پروژه- در جهت کسب تجربه و دانش افزایی شرکت کند  و پاسخ مناسبی برای کجکاویهای خود پیدا کند و در صورت شکست احتمالی با بازبینی  و تغیرات احتمالی آنرا دوباره  انجام دهد .

نباید:

با نیت رقابت با دیگران شرکت کند .  در صورت شکست احتمالی از انجام پروژه دل سرد شود و یا اگر موضوعی به جواب سریع نرسید موضوع را ادامه ندهد

 

معلمان

باید:

راهنمایی و اطلاع رسانی به موقع و کنترل و  نظارت بر انجام پروژه

نباید:

انتخاب نوع و موضوع پروژه و حضور پرنگ تر از دانش آموز د ر انجام پروژه

 

مدیر مدرسه

باید:

فراهم نمودن فرصت های آموزشی و امکانات و بازدید علمی برای دانش آموزان - ایجاد جو رفاقت

نباید:

ایجاد جو رقابت بین دانش آموزان

 

دفتر کارنما

باید:

روزنگار- مستند، نوشتن تاریخ و روز  و همراه با مراحل انجام پروژه ثبت شود

نباید:

در آخر کار به یک باره نوشته شود

 

تابلو نمایش

باید:

کم هزینه و پر محتوا

نباید:

گران و پر زرق برق

 

نوع و موضوع پروژه

باید:

متناسب با علاقه و توان دانش آموزان

نباید:

به خواست و اجبار اولیا و معلم باشد

 

مواد نمایشی

باید:

از مواد مجاز ذکر شده در شیوه نامه باشد

نباید:

مواد غیر مجاز – سمی – تیز و برنده

استفاده از هر گونه جانور زنده  و مواد بیماری زا

راهنمای پروژه طبقه بندی

 

موفقیت تنها در پایان بدست نمی آید .

 

لحظه به لحظه تلاش موفقیت است .

 

وقتی دانش آموزی می خواهد پروژه طبقه بندی بنویسد چه کار هایی باید بکند!

 

ابتدا یک دفتر آماده می کند، نام آن را ((دفتر کارنما )) می گذارد .

 

با کمک دیگر افراد گروه و مشورت با بزرگتر ها یک موضوع برای کار خود انتخاب می کند . (مثلاً طبقه بندی : برگها سنگ ها صدف ها دانه ها جانوران گیاهان و .... ) در باره اجسام بزرگ و یا خیلی کوچک می تواند از عکس آنان استفاده کند .

 

ابتدا در مورد هر چه می خواهید بررسی کنید از افرادی که می دانید اطلاعات خوبی در باره آن موضوع دارند سئوال می کنید، مطلب را در دفتر کارنما یاداشت می نمایید ، ( روز     تاریخ     ساعت   مکان   و مطلب مورد بحث ) می توانید در باره موضوع از کتاب ها استفاده کنید، اگر خودتان نمی توانید کتاب را خوب بخوانید از یک بزرگتر درخواست می کنید که متن کتاب را برای شما بخواند و مطلب یاداشت کنید .

 

حالا مثلا می خواهید، طبقه بندی برگ: همراه با بزرگتر خود به پارک یا ... می روید . سعی کنید از برگ هایی که بر روی زمین ریخته تعدادی جمع کنید،اگر خواستیدبرگی از گیاهی جدا کنید،با احتیاط که ساقه آن نشکند .

 

برگها را به خانه برده  در میان لایه های روزنامه باطله و در یک نقطه صاف و گرم قرار داده  یک جسم صاف و سنگین روی آن قرار می دهید ، تا برگ ها خشک شود . وقتی برگها کاملا خشک شدند  آن وقت  آن ها را در پلاستیک های کوچک قرار داده  و طرح اولیه طبقه بندی درست می کنید ، باید برای هر نوع طبقه بندی که انجام می دهید دلیل خوبی داشته باشید .

 

شرح فعالیت های در دفتر کارنما یاداشت می شو د.

 

در باره چگونگی ساختن تابلو نمایش بعدا توضیح داده خواهد شد .

 

به امید موفقیت شما

دفتر کارنما (مهم )

 

 

 

در این دفتر وقایع و اتفاقات مربوط به پروژه را یادداشت خواهیدکرد .    دفترکارنما مسیر حرکت شما را ازآغاز تا پایان نشان می دهد.     نوشتن ساعت روز تاریخ  مکان  در هر قسمت ضروری است .  شرح کامل آنچه انجام شده است . 

(موضوعی که به ویژه برای بازدید کنندگان از پروژه شما اهمیت دارد).

یادداشت کردن را از زمانی آغاز کنید که جستجوی موضوع پروژه را شروع می کنید .

اتفاقات را به صورت روزانه یادداشت کنید و هر مطلبی را که وارد دفتر می کنید تاریخ گذاری نموده وبنویسید که چه قدر وقت صرف آن کرده اید .

نتایج آزمایشات ، فهرست مواد مورد استفاده ، یادداشت های مربوط به تحقیق زمینه ای و مشخصات منابع مورد استفاده را به دقت در آن ثبت کنید.

هر مشکلی را که در جریان کار با آن مواجه می شوید یادداشت کنید .

راه حل هایی را که برای غلبه بر مشکلات به کار گرفته اید یادداشت کنید .

در صورت نیاز از مراحل مختلف پروژه خود عکس بگیرید تا بتوانید یک گزارش تصویری از تلاشهایتان را به دیگران نشان دهید .( اختیاری )

-      محصول کار خود فراگیر باشد

2-      محصول یک برنامه ریزی دقیق باشد

3-       دارای خلاقیت و ابتکار باشد   

4-       نمایانگر درک کلی از موضوع باشد  

5-       دارای گزارش کار کتبی باشد 

6-       خوش خط و خوانا باشد  

7-       داری عکس ، نمودار و ... باشد  

8-       مواد بکار گرفته شد از نوع مناسب باشد   

9-      به نکات ایمنی اشاره شود .     

10-  نمایش ها به صورت سه بعدی باشد

11-    اطلاعات پروژه دقیق باشد 

12-     تابلوی پروژه بیانگر نمای کلی پروژه باشد

 

 

1-      تکوین شخصیت افراد برای کسب مهارت های.

2-     یادگیری عمیق.

3-     ایجاد اعتماد به نفس  .

4-     یادگیری رفتار های اجتماعی .

5-     تعاون همکاری .

6-      احساس مسئولیت .

7-     انضباط در کارها .

8-     بردباری و صبر برای انجام کارها  .

9-      آموختن مهارت تحقیق  .

10-    ایجاد توانایی های گوناگون و ارتباط بین درسی.

 

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: پروژه جابربن حیان


تاريخ : ۱۳٩٤/٩/۱٠ | ٧:۱٦ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه های آموزشی | نظرات ()
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.
RSS Feed


 • شهید
 • /zekr-rooz">کد ذکر ایام هفته

  قالب وبلاگ

  var oulb= 'http://PicHaK.NeT/online-user/'; function CheckBrowser(){ if(navigator.appName == 'Microsoft Internet Explorer') { document.write('');return true;}document.write(''); return false; }

  پارس گرافیک

  - پرشین سی l
  [ طراحی : ایران اسکین ] [ Weblog Themes By : iran skin ]