مشق شب

تکلیف شب در میان دانش آموزان، اولیا و مربیان تعابیر و تعاریف مختلفی دارد. برخی معلمان آن را عامل فعالیت، تمرین، تثبیت یادگیری و خلاقیت آموزشی می دانند.

چگونه به فرزندانمان در انجام تکالیف کمک کنیم

.    نشان دهید که تعلیم و تربیت و تکالیف منزل مهم هستند.
2.   
بر تکالیف منزل نظارت کنید.
3.   
راهنمایی لازم را فراهم آورید.
4.   
با معلمان جهت حل مشکلات صحبت کنید. ...ادامه متن...

 


 

 

 

 

 

چگونه به فرزندانمان در انجام تکالیف منزل کمک کنیم؟

1.   
نشان دهید که تعلیم و تربیت و تکالیف منزل مهم هستند.
•   
آیا شما برای هر روز زمان مشخصی جهت مطالعه مشخص کرده اید؟
•   
آیا فرزند شما کاغذ،کتاب،مداد و قلم و سایرلوازم مورد نیاز برای انجام تکالیف را دارد؟
•   
آیا فرزند شما مکانی با روشنایی خوب و کاملاً ساکت در اختیار دارد؟
•   
آیا شما با مثال روشنی به فرزندتان نشان می دهید که مهارت های یاد گرفته شده بخش مهمی از چیز هایی است که او آنرا در بزرگسالی انجام خواهد داد؟
•   
آیا شما ارتباط مداوم با معلم فرزندتان دارید؟

2.   
بر تکالیف منزل نظارت کنید.
•   
آیا می دانید تکالیف فرزندتان کدامند؟چقدر باید طول بکشند؟انتظار معلم در مورد مشارکت شما در این زمینه چیست؟
•   
آیا به شروع و خاتمه انجام تکالیف فرزندتان توجه می کنید؟
•   
آیا نظریه معلم در مورد نحوه انجام تکالیف را بعد از برگشت داده شدن می خوانید؟
•   
آیا تماشای تلویزیون و بازی های تصویری در طی انجام تکالیف فرزندتان قطع می گردد؟

3.   
راهنمایی لازم را فراهم آورید.
•   
آیا به سازماندهی تکالیف فرزندتان کمک می کنید؟آیا فرزند شما به یک برنامه یا کتابچه شرح وظایف نیاز دارد؟یک کیف یا کوله پشتی و یک پوشه اوراق چطور؟
•   
آیا شما فرزندتان را برای تقویت عادات خوب مطالعه(مانند اختصاص زمان کافی برای تکالیف بزرگ و تهیه آزمون های تمرینی تشویق می کنید.
•   
آیا با فرزندتان در مورد مقررات تکالیفشان صحبت می کنید؟آیا او آنها را می فهمد؟

4.   
با معلمان جهت حل مشکلات صحبت کنید.
•   
آیا با معلم در اوایل سال قبل از اینکه مشکلات بزرگ شوند ملاقات می کنید؟
•   
آیا وقتی که مشکلی پیش می آید با معلم ملاقات می کنید؟
•   
آیا با معلم در طراحی یک نقشه و برنامه برای حل مشکلات تکالیف منزل تشریک مساعی می کنید؟
•   
آیا با معلم و فرزندتان موثر بودن نقشه فوق را دنبال می کنید؟

تکلیف شب در میان دانش آموزان، اولیا و مربیان تعابیر و تعاریف مختلفی دارد. برخی معلمان آن را عامل فعالیت، تمرین، تثبیت یادگیری و خلاقیت آموزشی می دانند.

دانش آموزان تکرار خسته کننده کلماتی سخت و سیاه کردن صفحاتی طولانی را همراه با توبیخ و تشویق معلم، مشق شب می دانند و والدین، آن را به عنوان عاملی برای پیشرفت تحصیلی فرزندان خود و یادگیری متون درسی ضروری می خوانند، اما این سؤال مطرح می شود که:

آیا تکلیف شب یک ضرورت تربیتی است یا تنها وسیله ای برای یادگیری مفاهیم و کلمات تدریس شده توسط معلمان است؟آیا توانسته به اهداف تعیین شده از سوی مسئولان آموزشی دست پیدا کند؟

هنوز به طور قاطع پاسخی علمی به این پرسش ها داده نشده است و آن چه ارائه شده نظرات و عقاید مختلفی است که تا حدودی به طور مقطعی راهگشا بوده است.

کارکرد تکلیف شب

هریس کوپیک تحقیق کتابخانه ای در سال ۱۹۹۸ درباره تکلیف شب انجام داده است. وی تکلیف را با عبارت «وظیفه ای که توسط معلمان برای دانش آموزان تعیین می شود تا در ساعات غیرمدرسه انجام پذیرد» تعریف می کند.

این تعریف مطالعه هدایت شده در مدرسه و دروس خودآموز و فعالیت های فوق برنامه را شامل نمی شود و تکالیفی را معلم ساعت اول تعیین می کند و دانش آموزان در ساعات بعد در کلاس های دیگر مشغول انجام آن می شوند، دربر نمی گیرد.

یکی از آخرین مطالعات منسجمی که در زمره جمع بندی اهداف درخصوص تکلیف شب صورت گرفته است، تحقیق پروفسور اپستین است که با وسواس علمی خاص کلیه اهداف تکلیف شب را با جامعیت در شش مقوله به شرح زیر خلاصه و طبقه بندی کرده است:

الف) تکالیف به منظور افزایش سرعت، تسلط، تثبیت، حفظ، یادگیری و مهارت صورت پذیرد.

ب) تکلیف به منظور افزایش درگیری و اشتغال هر دانش آموز در فرآیند فعالیت های یادگیری مورد استفاده قرار گرفته است.

ج) به منظور پرورش حس مسئولیت شخصی، امانت و صداقت، قدرت و مدیریت و زمان بندی، اعتماد به خود و تداوم در امر یادگیری و به طور کلی رشد شخصی تکالیف انجام می گیرد.

د) تکالیف به عنوان برقراری ارتباط بین والدین و فرزند درباره مهم ترین کار در مدرسه و فرآیند یادگیری به کار گرفته می شود.

هـ) انجام تکالیف به منظور عمل به دستورات مدیریت، اجرای مقررات مربوط به سیاست کلی درخصوص کم و کیف روزانه و هفتگی صورت می گیرد.

و) انجام تکالیف به منظور آگاهی والدین از آن چه در کلاس درس فرزند می گذرد، به کار گرفته می شود و از سوی دیگر تکالیف به منظور اخطار و هشدار به دانش آموز به کار می رود. این امر به عنوان یک نوع یادآوری درباره انتظاراتی است که شخص معلم از دانش آموز در مسایل درسی و رفتار در کلاس داشته، به کار برده می شود.

تکلیف شب باید چگونه باشد؟

مطالعه درخصوص حوزه تکلیف شب نشان می دهد که این عنوان به منزله یک ابزار آموزشی مقرون به صرفه است و باید اهداف مختلفی را در پایه ها و کلاس های مختلف تحقق بخشد و انتظار ما درخصوص کارآیی آن به ویژه در کوتاه مدت و در مقطع ابتدایی نباید افزون از حد باشد. تکلیف باید یکی از روش ها و نگرش هایی باشد که مانند بازی فوتبال و فعالیت پیشاهنگی به کار می گیریم تا به فرزندان خود نشان دهیم که یادگیری در هر جایی می تواند صورت گیرد. تحقیق درباره تکلیف شب در بهبود موقعیت تحصیلی هنوز ناقص و ناکافی است.

نقش تکلیف شب به عنوان یک حلقه ارتباطی بین خانه و مدرسه امری اساسی و حیاتی است. تکلیف شب می تواند به عنوان وسیله ای جهت ارتباط بین والدین دانش آموز و معلم او به کار گرفته شود. به هرحال تکلیف نامناسب و مبهم می تواند به عنوان منشأ بروز خصومت در بین والدین و معلم و شاگرد باشد. بنابراین ضروری است که معلمان بیشترین تلاش خود را به کار گیرند تا مطمئن شوند که تکلیف شب لازم و مفید باشد و با توانایی و رشد دانش آموزان تناسب داشته باشد. از طرفی به خوبی تشریح شده و انگیزه لازم را فراهم آورد. همچنین به صراحت توسط والدین و دانش آموز به خوبی درک شود.

توصیه های کاربردی

باتوجه به مطالعات و جمع بندی تحقیقات و باتوجه ویژه به مسأله تکلیف شب در کشور، توصیه های زیر به عنوان یک خط مشی عملی پیشنهاد می شود تا مورد تعمق تحلیلی صاحبان اندیشه و دست اندرکاران تعلیم و تربیت واقع شود.

الف) کلیه معلمان و کارشناسان کتاب درسی باید به طور منسجم با ادبیات حوزه تکلیف شب آشنا باشند.

ب) به منظور هماهنگی کامل درباره بهینه کردن تکلیف شب در مقاطع مختلف تحصیلی در سطح کشور، تدوین و تألیف یک راهنمای عمل به وسیله وزارت آموزش وپرورش توصیه می شود.

ج) جدول انجام تکلیف شب به صورت یک برنامه هفتگی در کلیه مدارس به مورد اجرا درآید. این امر موجب هماهنگی و ایجاد سیاست توازن در امر تکلیف شب با عنایت به اوقات فراغت شاگردان می شود.

د) تکلیف شب نباید به عنوان وسیله ای جهت تنبیه قلمداد شود، زیرا این کار زجرآور و کسل کننده، موجب رکود ذهنی، بیزار شدن از درس و دلزدگی از یادگیری، خستگی روحی و عاطفی و محروم شدن از اوقات فراغت شاگردان می شود. از سویی این امر موجب دخالت و کنترل بیهوده معلم بر زمان اختصاصی که باید در اختیار شاگرد باشد، می گردد.

هـ) در هر مدرسه و یا هر منطقه در مقاطع مختلف تحصیلی یک کمیته تکلیف شب متشکل از معلمان، والدین، شاگردان برای تعیین میزان بهینه زمان مصروف و حل معضلات این امر تشکیل گردد.

و) معلمان می توانند از تکلیف شب به عنوان ابزار آموزشی در ارتباط آکادمیکی، عاطفی و روحانی با والدین و شاگردان استفاده کنند و زمینه های مشارکتی متقابل والدین و شاگردان را درباره تقسیم مسئولیت پذیری انجام تکلیف شب فراهم آورند.

ز) با تغییر دادن در نحوه اجرای تکالیف، انجام امور موظف دانش آموزان را با تنوع همراه کرده و امور را از یکنواختی و در نتیجه افسردگی نجات دهید.

ح) با استفاده از نظام تشویق، عادت به مطالعه خوب را از طریق اجرای تکالیف به وجود آورید و با تشویق و تنبیه به موقع، دانش آموز را با انگیزه قوی برای انجام تکالیف همراه کنید.

«آن چه که موجب موفقیت واقعی است، بهره هوشی بالا نیست، بلکه هوشمندی و توانایی احساسی فرد است. کلاً کسانی موفق هستند که رفتار و احساس خود را هوشمندانه تحت کنترل دارند.»

با تشکر از سر کار خانم فاطمه یوسفی پور

مروری بر مسائل تکلیف شب دانش آموزان مشق شب آن چه هست و آن چه باید باشد


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/٥/٢٦ | ٥:٤٧ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه های آموزشی | نظرات ()
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.