روش فعال بارش فکری

بارش فکری به معنی بهره گیری از فکر برای حمله بردن به یک مسئله یا پرداختن به یک موضوعاست.

از طریق بارش فکری ایده ها وراه حل هی گوناگون وجدیدی به دست می اید.

آموزش از طریق بارش فکری توانایی حل مسئله را افراد افزایش می دهد.

روش بارش فکری به ایجاد عقاید واندیشه ها ی خلاق و آفریننده منجر می شود.

در جریان یارش فکری هر گونه انتقاد یا اعتراض ،روند فعالیت را کند می کند.

 


مراحل تدریس از طریق روش بارش فکری

1-فعالیت معلم
مر حله آماده سازی ذهن دانش آموز -جلب توجه دانش آموزان نسبت اهداف مورد نظر-ارئه مسئله وطرح سوال ایده بر انگیز

2-فعالیت دانش آموز

تفکر در باره مسئله ی مطرح شده و اهداف آن-طرح سوال در باره مسئله ارائه شده--توجه به قواعد بارش فکری وزمان و همکاری با معلم در گروه بندی

3-فعالیت معلم

-نصب لوح قواعد بارش فکری روی تابلو-گروه بندی دانش اموزان ومنشی برای هر گروه- تعیین زمان - هدایت دانش اموزان برای بیان نظرات واندیشه ها

4-فعالیت دانش اموزان

بیان ایده ها ونظرات- رعایت قوانین بارش فکری- ثبت نظرات توسطمنشی-دسته بندی نظرات ثبت شده -ونوشتن نظرات روی تابلو کلاس-اصلاح نظرات-شرکت در بحث گروهی و اظهار نظر در رابطه با ایده های مطرح شده

5-فعالیت معلم

در خواست از گروه ها جهت طبقه بندی نظرات-هشدار به گروه ها برای جلو گیری از حذف ایده های خلاق وانحراف از موضوع -در خواست برای ارائه نظرات-مشخص نمودن نظرات مفید و غیر مفید و نظراتی که باید اصلاح گردند--اظهار نظر در باره ایده های مطرح شده وتجزیه وتحلیل آنها -جمع بندی نظرات ارائه شده

 

نمونه تدریس یک معلم از طریق روش بارش فکری

مسئله :چه کنیم تا مردم قوانین ومقررات را رعایت کنند؟

معلم: با آگاهی کامل از موضوع گروه های خود را در کلاس تشکیل می دهد و در هر گروه منشی ایده های اعضای گروه را یا داشت می کند.

گروه ها مشغول به فعالیت می شوند ومعلم با حضور خود در بین گروه ها دانش آموزان را برای بیان نظرات بیشتر وخلا قانه تر  تر غیب می کند.

دانش آموزان نظرات را طبقه بندی می کنند .برای مثال برخی از نظرات عبارت بودند از :

قوانین ومقررات را اسانتر کنیم-مردم در تعیین قوانین مشارکت داشته باشند-   برخی قوانین اصلاح شوند-از افراد ضعیف برای اجرای قوانین استفاده نشود-از طریق تلویزیون با مردم در باره مقررات صحبت شود-

دانش آموزان:ایده های طبقه بندی شده را روی تابلوی کلاس می نویسند.

معلم :حالا در باره این ایده ها نظر می دهیم:

کدام نظر ات مهمتر هستند و کدام اهمیت کمتری دارند؟

کدام نظرات جدید وجالب هستند؟

چه نظراتی نا مناسب ونا درست می باشند؟

ویژه گی این روش این است که از داوری وانتقاد خبری نیست و گروه ها می کوشند برای حل یک مسئله از طریق ارائه ایده ها راه حل بیابند.

وبدین وسیله معلم  به کمک خود دانش آموزان نظرات راجمع بندی وتجزیه وتحلیل  میکند


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٢/۱/٢۱ | ۸:۱٥ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه های آموزشی | نظرات ()
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.