در مدرسه کار آمد واثر بخش تفاوت های اساسی میان اصلاح ،تغییر  و تحول به خوبی احساس می شود و برای هریک از سطوح باید سیاست گذاری ،برنامه ها ،طراحی ها ورویکرد های مناسب ومتناسب با موقعیت مورد بهره برداری قرار گیرد. در مدرسه موفق و اثر بخش:


مدیر ومعلمان برای دانش آموزان ارزش قائل اند ودر برابر تربیت آنها خود را مسئول ومتعهد می دانند ودر این راستا خود را به توانمندی های لازم مجهز می کنند.

به ویژگی های سنی ورشدی دانش آموزان توجه می شود وبرنامه های درسی ،فعالیت ها وتجربه های یاد گیری  وارزشیابی متناسب با این ویژگی ها تهیه وتدوین می شود.

مقاصد وهدفهای یاد دهی -یاد گیری بر همگان اعم از مدیر ، معلم ، ودانش آموز واولیا ،روشن ومشخص است وتمام تجربیات در جهت تحقق هدفها شکل می گیرد.

برنامه های درسی چالش برانگیز ، اکتشافی ، مشارکتی ،تلفیقی ونشاط بر انگیز اند.

رویکرد های متفاوت ومتنوع آموزشی به تناسب تفاوت های فردی دانش آموز ان به کار گرفته می شود.

از تکنو لوژی آموزشی در جهت پیش برد و ارتقای کیفیت فرایند یاد دهی - یاد گیری به جا وبه اندازه بهره گیری می شود.

به پیشر فت های حرفه ای اهمیت داده می شود و به دانش افزایی وکسب مهارت لازم توجه می شود.

به سلامتی وامنیت ،شادی ونشاط ،همدلی وهمکاری اهمیت داده می شود.

برای رشد هوش هیجانی وعاطفی دانش اموز ان به اندازه رشد هوش شناختی آنان برنامه ریزی می شود.

اولیا وخود دانش آموزان را در تعیین راهبرد های و رویه های یاد گیری مشارکت می دهند وعلاقه وانگیزه ها ورغبت های آنان برای یاد گیری در نظر گرفته می شود.

از شیوه های گونا گون ارزشیابی وسنجش تحصیلی به تناسب موضوع مورد ارزشیابی استفاده می شود و ارزشیابی راهی برای پیشرفت ورشد دانش آموز و اصلاح شیوه های یاد دهی - یادگیری به  شمار می آید.

امید است که همهء مدارس ما در سایه کار دانی های رهبران آموزشی خود ، هر چه زود تر به این ویزگی ها دست یابند ودر زمره مدارس موفق ومطلوب قرار گیرند.


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٢/۱/۸ | ۸:۳۱ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه های آموزشی | نظرات ()
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.